U bevindt zich op: Home RIVM-DVP Uitslagen Afwijkende uitslag hepatitis B

Afwijkende uitslag hepatitis B

Met de screening op de infectieziekte hepatitis B wordt een eventuele besmetting van de moeder gesignaleerd. Hierdoor kan vroegtijdig actie worden ondernomen om de gevolgen van besmetting van het kind te voorkomen of te minimaliseren.

Kinderen van draagsters nemen een uitzonderlijke positie binnen het RVP in: bij hen is tijdige en volledige vaccinatie - en een strikte bewaking daarvan door RIVM-DVP - veel noodzakelijker dan voor de andere groepen binnen het RVP. De kans op infectie bij een kind van een hepatitis B-draagster is door het dragerschap van de moeder groter dan bij bijvoorbeeld kinderen waarvan één of beide ouders uit een land komen waar hepatitis B veel voorkomt.

Voor een snelle verwerking van de hepatitis B-toedieningsformulieren van kinderen van draagsters is het nodig hun antwoordenveloppen te markeren, zodat ze bij binnenkomst met voorrang verwerkt kunnen worden.

Stappenplan


Het dossier

 

actie RIVM-DVP

.

Registreer definitieve conclusies en onderliggende testuitslagen.

..

Bij afwijkende uitslag HBsAg: plaats een BRP-afnemer indicatie voor draagster.

...

Stuur VKZ infoset:

 • brief;
 • "Informatie en checklist voor verloskundig zorgverlener";
 • HBIg-toedieningsformulier;
 • HB-toedieningsformulier voor kind draagster (onderscheidbaar van andere formulieren); 
 • 3 antwoordenveloppen (onderscheidbaar van andere enveloppen);
 • folder 'Hepatitis B en zwangerschap. Informatie en advies voor ouders' (RIVM/RVP);
 • antwoordformulier voor doorgeven aanvullende gegevens;
 • 'Informatieformulier PSIE-screening t.b.v. RIVM-DVP' voor doorgeven wijzigingen.

 

Bij een afwijkende uitslag HBeAg:

 • RIVM-DVP stuurt VKZ een brief dat een afwijkende uitslag is gevonden en verzoekt VKZ om verwijzing aan RIVM-DVP door te geven.

....

Indien conclusie of HBeAg-uitslag ontbreekt: rappelleer bij laboratorium vier weken na ontvangst overige uitslagen. Rappelleer ook op overige ontbrekende hepatitis B-specificaties

.....

Vraag VKZ direct telefonisch of via een rappelbrief om ontbrekende gegevens:

 • à terme datum;
 • achternaam partner;
 • reeds bekend dragerschap hepatitis B.

naar boven

Vervolg zwangerschap

 

actie RIVM-DVP

.

Positieve uitslag HBeAg:

 • registreer verwijzing naar specialist.

..

Indien geen gegevens ontvangen:

 • neem 4 weken na ontvangst positieve uitslag HBeAg contact op met VKZ of verwijzing heeft plaatsgevonden.

naar boven

Week 34 (zwangerschapsduur)

 

aktie RIVM-DVP

.

 • Ga na of zwangere nog bij VKZ in zorg is.
 • Maak afspraak over levering vaccin.

naar boven

Week 35/36 (zwangerschapsduur)

 

actie RIVM-DVP

.

Lever voor week 36 (zwangerschapsduur) HB-vaccin:

 • eerstelijns bevalling (thuis of ziekenhuis): aan praktijk VKZ;
 • tweedelijns bevalling (ziekenhuis): aan ziekenhuisapotheek of afdeling afhankelijk wens gynaecoloog.

Week 35 (zwangerschapsduur): VKZ belt RIVM-DVP bij uitblijven afspraak levering HB-vaccin.

Vóór week 37 en 0 dagen: VKZ belt RIVM-DVP als geen vaccin ontvangen.

..

Bewaak voorraadbeheer: HB-vaccin ziekenhuisapotheek (2 doses).

Mogelijk regionaal andere afspraken.

...

Meerlingzwangerschap: verstuur extra toedieningsformulieren en zorg voor tijdige aflevering meerdere doses vaccin bij ziekenhuisapotheek.

naar boven

Na bevalling

 

actie RIVM-DVP

.

Ontvangst ingevulde HBIg-toedieningsformulier.

VKZ dient HBIg binnen 2 uur na geboorte toe, maximale uitloop 48 uur.

..

Ontvangst ingevulde HB-toedieningsformulier.

VKZ dient HB-vaccin zo mogelijk tegelijk met HBIg toe, maar zeker binnen 48 uur na geboorte, maximale uitloop tot 7 dagen.

...

Registreer HBIg- en HB-toedieningsformulieren:

 • wie toedient (code VKZ);
 • geboortedatum, geboortetijdstip;
 • datum en tijdstip toediening;
 • welk middel, chargenummer en dosis; 
 • weigering.

....

Rappel bij VKZ is nodig als:

 • wegens ontbrekende tijdstippen niet is op te maken of HBIg binnen 2 uur na geboorte is toegediend;
 • wegens ontbrekende tijdstippen niet is op te maken of HB-vaccin binnen 48 uur na geboorte is toegediend. 

Medisch adviseur RIVM bespreekt te ondernemen acties met VKZ als vaccinaties niet zijn gegeven. Meer informatie.

.....

Rappelleer bij VKZ indien geen toedieningsformulieren zijn ontvangen:
 • 14 dagen na de geboortemelding vanuit de BRP of
 • 14 dagen na het verlopen van de a terme datum.

......

Acties in het kader van RVP:

 • noteer toegediende HB-vaccin op vaccinatiebewijs;
 • stuur voordat kind 4 weken is entset (toedieningsformulieren voor de leeftijd van 6 weken, 3, 4 en 11 maanden) naar ouders. Benadruk daarmee belang tijdige vaccinatie.

.......

Acties in het kader van RVP:

Stuur direct geboortemelding naar JGZ. Vermeld:

 • belang tijdige vaccinatie;
 • ontbreken contra-indicaties voor vaccinatie bij kinderen van draagsters;
 • belang doorgeven verhuizing en/of zorgoverdracht.

naar boven

Hoe te handelen bij afwijking vaccinatieschema?

Lees hier hoe te handelen bij afwijkingen van het reguliere vaccinatieschema en wat te doen in een aantal welomschreven situaties.
Neem bij twijfel contact op met de medisch adviseur van het RIVM.

naar boven

Zoeken:

Service