U bevindt zich op: Home Adressen en meer informatie Afkortingen en begrippen

Afkortingen en begrippen

U vindt hier een overzicht afkortingen en begrippen bij de PSIE

 

Afkortingen en begrippen

Afkorting/begrip

Betekenis

ADCC-test

Antibody  Dependent  Cell  Mediated  Cytotoxicity  test:  voorspelt  de  ernst  van  HZFP.

ALAT

Alanine aminotransferase: een enzym dat voornamelijkvoorkomt in het cytoplasma van levercellen en in geringe mate in spier-, hart- en  niercellen.  Een hoge bloedwaarde (>45 IU/l) duidt  op  leverbeschadiging.

Anti-HBc

Antistoffen  (zowel  IgM  als  IgG)  tegen  HBcAg.  Aanwezigheid  duidt  op  oude  of  recente  infectie.  Anti-HBc  zijn  niet  aanwezig  na  vaccinatie. Marker voor  ooit  doorgemaakte  hepatitis B-infectie, zegt niets over genezing

Anti-HBe

Antistoffen tegen HBeAg. Seroconversie naar anti-HBe in de behandeling van chronische dragers suggerert lage/geen virusreplicatie en besmettellijkheid

BIBO

Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.

BRP

Basisregistratie Personen

BSN

Burgerservicenummer.

CCKL

Coordinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg.

CLAUS

Centraal Laboratorium Aanvraag- en Uitslagsysteem van Sanquin Diagnostiek.

CvB

Centrum voor Bevolkingsonderzoek

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

Confirmatietest

Een (serie) testen in hetzelfde bloedmonster om de positieve uitslag van de eerste screentest te bevestigen of verwerpen

EA

Entadministraties. Deze afkorting was zowel van toepassing op de provinciale en regionale, als op de grootstedelijke entadministraties. De entadministraties zijn onderdeel van het RIVM en heten nu RIVM-DVP.

ELISA

Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay, een laboratoriumtest voor het meten van
macromoleculaire stoffen zoals eiwitten in bijvoorbeeld bloedmonsters. ELISA is een immunochemische bepaling gebaseerd op de specifieke binding tussen antigeen en antistof.

FMT

Foetomaternale transfusie. Bloed van het kind dat in bloedbaan van moeder komt

FTA-abs-test

Fluorescent Treponemal Antibody absorption test. Gebruikt als confirmatietest bij een positieve primaire screeningstest (TPHA) voor syfilis.

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

HAART

Highly Active AntiRetroviral Therapy, antiretrovirale combinatietherapie bij HIV/AIDS

HBeAG

Hepatitis B e-antigeen: indirecte marker voor hepatitis B-virusreplicatie en hoge besmettelijkheid

HBsAG

Hepatitis B surface-antigeen: marker besmettelijkheid

HBlg

Hepatitis B-immunoglobuline, maakt eventueel binnengedrongen hepatitis B-virus
onschadelijk. Dit wordt een passieve immunisatie genoemd, omdat het geen direct effect heeft op het immuunapparaat van het kind (zet niet actief aan tot een immuunrespons).

HB-vaccin

Hepatitis B-vaccin

HBV

Hepatitis B-virus

HIV

Humaan immunodeficientie virus

HZFP

Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene

IE

Internationale Eenheden

IEA

Irregulaire erytrocytenantistoffen

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KNOV

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Lokale laboratorium

Huisarts-, ziekenhuis- of streeklaboratorium

LVE

Landelijke Vereniging van Entadministraties. Tegenwoordig RIVM-DVP

MDL-arts

Maag-, darm-, leverarts

NAW-gegevens

Naam – adres – woonplaats – gegevens

NHG

Nederlands Huisartsen Genootschap

NHS

Neonatale Hielprik Screening ofwel de ‘hielprik’ die elke baby in Nederland in de eerste week na de geboorte krijgt aangeboden. De screening levert informatie op over een aantal ernstige aandoeningen.

NVAB

Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren

NVK

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

NVKC

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

NVMM

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

NVOG

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

OPZI-studie

‘Opsporing en Preventie Zwangerschapsimmunisatie’. Een evaluatie van de IEA-screening en de antenatale anti-D-profylaxe, uitgevoerd door Sanquin Bloedvoorziening, divisie Research en Diagnostiek en de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.

PEP

postexpositie profylaxe

Praeventis

Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVP. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem.

PPSIE

Programmacommissie PSIE. Adviseert over de landelijke uitvoering van het programma. De programmacommissie bestaat uit deskundigen uit kringen van relevante beroepsgroepen en organisaties.

PSIE

Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

RIVM/CIb

Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVM-CvB

Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM

RIVM-DVP

Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s

RIVM-IDS

Centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVM-LCI

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVM-RCP/IOD

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Regionale Coördinatie Programma’s. Voorheen entadministraties. Heet nu RIVM-DVP.

RPR

Rapid Plasma Reagin test wordt gebruikt om de activiteit van een syfilisinfectie te meten.

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

Sanquin
Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

TPHA De primaire screeningstest op syfilis is de Treponema Pallidum Haemagglutination Assay (TPHA)

TRIX

Transfusieregister irregulaire antistoffen en kruisproefproblemen. Landelijk informatiesysteem dat vanaf 2006 gegevens over de aanwezigheid van irregulaire erytrocytenantistoffen bevat. Informatie is beschikbaar voor alle bloedtransfusielaboratoria. TRIX wordt beheerd door Sanquin Diagnostiek.

VDRL-test

Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)-test wordt gebruikt om de activiteit van een syfilisinfectie te meten.

VKZ

Verloskundig Zorgverlener

VVAH

Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen

Wet BIG

Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

WGBO

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

naar boven

Zoeken:

Service