U bevindt zich op: Home Laboratorium Eerste bloedonderzoek zwangeren

Eerste bloedonderzoek zwangeren

Nadat de zwangere is voorgelicht, zorgt de verloskundige zorgverlener voor bloedafname. Het laboratorium screent op hepatitis B, HIV, syfilis (lues), en bepaalt de aan- of afwezigheid van het Rhesus(D)-en Rhesus (c)-antigeen (respectievelijk RhD en Rhc), irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA) en de ABO-bloedgroep.

Stappenplan


Wat krijgt laboratorium aangeleverd?


actie laboratorium

.

 • Ontvangst bloed en aanvraagformulier VKZ.
 • Volg lokale protocol.

naar boven

Wat doet laboratorium?

 

actie laboratorium

.

Screening infectieziekten:

 • Onderzoek op HBsAg.
 • Onderzoek op hiv-antistoffen al of niet in combinatie met hiv-antigeen (ELISA).

 • Onderzoek op antistoffen tegen syfilis (TPHA/TPPA) of een Treponema-antistoffentest (EIA). De Treponema-antistoftest (EIA) wordt niet vergoed, conform de normaal hiervoor geldende NZa tariefcode maar in plaats daarvan de tariefcode die geldt voor de TPHA/TPPA.

Zie ook 'Screeningtesten en conclusies infectieziekten'.

..

Screening erytrocytenimmunisatie:

 • Bepaal ABO-bloedgroep, RhD-en Rhc-antigeen, en onderzoek plasma op IEA. In tegenstelling tot CBO-richtlijn, volstaat hier 1 meting.

naar boven

Berichtgeving door laboratorium

 

actie laboratorium

.

aan VKZ:

 • Verstuur definitieve conclusies van alle aandoeningen waarop gescreend wordt en de definitieve testuitslagen per aandoening binnen 1 week naar VKZ.
 • Bevestig telefonische uitslag zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch.
 • Vermeld weigering deelname aan een onderdeel PSIE als 'bepaling: geweigerd' en 'labconclusie: niet uitgevoerd'.
 • Evt. 2e bloedmonster bij onduidelijke uitslag.

..

aan RIVM-DVP:

Indien uitslag HBsAg, hiv,syfilis, en IEA niet afwijkend:

Verstuur definitieve conclusies van alle aandoeningen waarop gescreend wordt en de definitieve testuitslagen per aandoening gebundeld binnen 2 weken naar RIVM-DVP. Vermeld:

 • meisjesnaam, adres en BSN van zwangere;
 • à terme datum;
 • naam en directe telefoonnummer aanvragende VKZ;
 • definitieve testuitslagen en eenduidige conclusie: HBsAg, hiv, syfilis, RhD, Rhc en IEA;
 • naam laboratorium;
 • datum bloedafname;
 • datum rapportage uitslag testen.

Indien HBsAg, hiv, syfilis en/of IEA afwijkend:

 • Bij (nog) onduidelijke uitslagen: verstuur geen uitslagen naar RIVM-DVP.
 • Verstuur definitieve conclusies van alle aanndoeningen waarop gescreend wordt en de definitieve testuitslagen inclusief geindiceerd confirmatieonderzoek per aandoening van alle onderzoeken gebundeld binnen 2 weken naar RIVM-DVP.
 • Na 2 weken definitieve conclusie nog niet bekend: verstuur al bekende conclusies per aandoening met testuitslagen naar RIVM-DVP, met melding 'conclusies en testuitslagen overige aandoeningen volgen'.

Opmerkingen:

 • Vermeld weigering deelname aan een onderdeel PSIE als 'bepaling: geweigerd' en 'labconclusie: niet uitgevoerd'.
 • Evt. 2e bloedmonster bij onduidelijke uitslag.

naar boven

Zoeken:

Service