U bevindt zich op: Home Laboratorium Vervolgonderzoek IEA aangetoond

IEA aangetoond

Het bevolkingsonderzoek PSIE heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene (HZFP) te voorkomen. Blijken IEA aanwezig te zijn, dan volgt vervolgonderzoek door Sanquin of BIBO.

Stappenplan


Wat doet lokale laboratorium?

 

actie laboratorium

.

 • Verstuur bloedmonster naar Sanquin Diagnostiek of BIBO voor specificering. Gebruik aanvraagformulier 1. Voor formulieren zie Sanquin of BIBO: aanvraagformulieren via www.bibo.umcg.nl, afnamemateriaal via 050 - 361 2299.
 • Vermeld op formulier naam en adres VKZ.
 • Het is belangrijk het transport van de bloedbuis zo kort mogelijk te houden. Zie 'Bloedverzending via PostNL

naar boven

Berichtgeving door lokale laboratorium

 

actie laboratorium

.

 • Verstuur (ongeconfirmeerde) uitslag binnen 1 week naar VKZ en binnen 2 weken naar RIVM-DVP.
 • Uitslag vervolgonderzoek Sanquin Diagnostiek of BIBO volgt apart.

naar boven

Wat doet laboratorium Sanquin Diagnostiek of BIBO?

 

actie laboratorium

.

Bepaal ABO-bloedgroep, RhD-, Rhc- en betreffende antigeen.

..

Bepaal of IEA potentieel klinisch relevant zijn:

 • specificiteit;
 • immunoglobuline-klasse;
 • titer.
Verricht zo nodig ADCC-test. BIBO verricht geen ADCC-testen, maar stuurt deze indien nodig op naar Sanquin Diagnostiek.

...

Indien potentieel klinisch relevante IEA gevonden, bepaal per IEA:

 • aanwezigheid antigeen in bloed biologische vader.
Indien antigeen bij biologische vader aanwezig, bepaal:
 • homozygoot of heterozygoot

naar boven

Berichtgeving door laboratorium Sanquin Diagnostiek of BIBO

 

actie laboratorium

.

aan VKZ:

Direct melden aan VKZ:

 • uitslag 27ste week onderzoek moeder: 'potentieel klinisch relevante IEA aanwezig', inclusief advies over vervolgstappen.

Binnen 2 dagen melden aan VKZ:

 • uitslag biologische vader: 'is antigeen homo- of heterozygoot aanwezig' (bepaling wordt uitgevoerd indien bij moeder potentieel klinisch relevante IEA aanwezig zijn en antigeen bij biologische vader aanwezig is).

Binnen 2 weken na ontvangst bloedmonster moeder alle uitslagen en conclusies met een definitief schriftelijk advies naar VKZ versturen. Vermeld naast standaardgegevens:

 • datum bloedafname vervolgonderzoek;
 • datum uitvoering (vervolg-)onderzoek;
 • typering IEA (meerdere IEA bij zwangere mogelijk);
 • per IEA: potentieel klinische relevantie;
 • uitslagen biologische vader indien bij moeder potentieel klinisch relevante IEA zijn gevonden:
 • antigeen aan- of afwezig
 • indien antigeen aanwezig: homozygoot of heterozygoot

..

Indien geïndiceerd:

 • verstuur transfusiekaartje met uitleg voor zwangere aan VKZ;
 • vermeld antistoffen in TRIX.

...

Geef schriftelijk advies over herhaalfrequentie onderzoek aan VKZ. Eventueel vervolgonderzoek wordt niet vergoed in het kader van de PSIE.

....

aan RIVM-DVP:

Verstuur binnen 2 weken alle uitslagen en conclusies naar RIVM-DVP.

naar boven

Zoeken:

Service