U bevindt zich op: Home Laboratorium Vervolgonderzoek Rhesus (D)-negatief

Rhesus (D)-negatief

Het bevolkingsonderzoek PSIE heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene (HZFP) te voorkomen. Hiervoor wordt in week 27 (zwangerschapsduur) het bloed van RhD-negatieve zwangere vrouwen gescreend op IEA en wordt de RhD-bloedgroep van het kind bepaald. Afhankelijk van de uitslag vinden vervolgacties plaats.

Stappenplan

Eerste bloedonderzoek

Onderzoek navelstrengbloedbepaling door lokale laboratorium (bijzondere situatie)


Bloedonderzoek week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0): Rhesus (D)-negatieve zwangeren

Berichtgeving door laboratorium

 

actie  laboratorium

.

aan VKZ:

 • Verstuur uitslag binnen 1 week naar VKZ
 • Vermeld datum rapportage uitslag onderzoek

..

aan RIVM-DVP:

 • Verstuur uitslag binnen 2 weken naar RIVM-DVP 

naar boven

Wat krijgt laboratorium Sanquin Diagnostiek aangeleverd?

 

actie  laboratorium

.

Ontvangst bloed zwangere en aanvraagformulier 27 "RhD en Rhc immunisatie".

naar boven

Wat doet laboratorium Sanquin Diagnostiek?

 

actie  laboratorium

.

 • Bepaal ABO-bloedgroep en RhD-antigeen.
 • Verrricht foetale RhD-typering. 
 • Onderzoek plasma op antistoffen tegen RhD-antigeen en andere IEA.
 • Indien IEA gevonden: zie verder bij IEA.

naar boven

Berichtgeving door laboratorium Sanquin Diognostiek

 

actie  laboratorium

.

VKZ

 • Verstuur binnen 3 dagen na ontvangst bloed schriftelijk verslag met uitslagen, conclusies en advies naar VKZ. Eventueel vervolgonderzoek wordt niet vergoed in het kader van de PSIE. 

..

RIVM-DVP

 • Verstuur binnen 3 dagen na ontvangst bloed uitslagen en conclusies naar RIVM-DVP.
 • Vermeld naast standaardgegevens: naam laboratorium en datum bloedafname.

naar boven

Onderzoek navelstrengbloedbepaling door lokale laboratorium (bijzondere situatie)

Het lokale laboratorium bepaalt na de geboorte van het kind met spoed de RhD-bloedgroep in het navelstrengbloed:

 1. indien de uitslag van de foetale RhD-typering ontbreekt;
 2. bij de geboorte van meerlingen met een positieve foetale RhD-typering;
 3. in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende genetische variatie op geleide van Sanquin Diagnostiek.

Wat krijgt lokale laboratorium aangeleverd?

 

actie  laboratorium

.

 • Bepaal direct RhD-antigeen kind(eren)
 • Controleer of geboortedatum kind(eren), tijdstip en datum bloedafname op formulier staat vermeld

naar boven

Berichtgeving door het lokale laboratorium

 

actie  laboratorium

.

aan VKZ:

 • Meld binnen 3 uur uitslag aan VKZ. 
 • VKZ beschikt over anti-RhD-Ig voor toediening aan vrouw met RhD-positief kind. 

..

aan RIVM-DVP:

 • Verstuur binnen een week alle uitslagen en conclusies naar RIVM-DVP.
 • Vermeld naast standaardgegevens: datum bloedafname en geboortedatum kind.

naar boven

Zoeken:

Service