U bevindt zich op: Home Over PSIE Financiering

Financiering

RIVM-DVP is opdrachtnemer van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek PSIE en ontvangt daarvoor (via het RIVM/CvB) de door VWS beschikbaar gestelde financiële middelen conform de bestuurlijke kaders.

De kaders en randvoorwaarden voor de financiering van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek PSIE werden tot 1 januari 2008 beschreven in de Subsidieregeling Publieke Gezondheid. De subsidie voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek PSIE werd door het ministerie van VWS verstrekt aan de entadministraties. Omdat deze per 1 januari 2008 deel uit maken van het RIVM, is het financieringskader overgeheveld naar de rijksbegroting.

Voor de uitvoer van de laboratoriumbepalingen conform de geldende kwaliteitseisen ontvangen de laboratoria het door de NZa of het door het RIVM vastgesteld tarief.

Juridische en financiƫle kaders

Alle Nederlandse wettelijke regelingen http://www.wetten.nl/
Wet Publieke Gezondheid (2008) http://www.overheid.nl/
College voor zorgverzekeringen http://www.cvz.nl/
Inspectie voor de Gezondheidszorg http://www.igz.nl/

Zoeken:

Service