U bevindt zich op: Home Over PSIE Het draaiboek Totstandkoming huidig draaiboek

Totstandkoming huidig draaiboek

In april 2018 is versie 6.0 van het draaiboek PSIE verschenen.

Wijzigingen in dit draaiboek

In deze herziene versie (6.0) zijn met name tekstuele aanpassingen gedaan. Zo zijn gegevens uit de procesmonitor 2015 toegevoegd, zijn de teksten over Hepatitis B, HIV en Syfilis aangescherpt en is de zwangerschapsduur gespecificeerd in dagen. Verder zijn de kerntaken van de GGD, het consultatiebureau en de huisarts aangescherpt, is de toedingstermijn anti-RhD-Ig tijdens en na de zwangerschap aangescherpt en is toegevoegd dat bij toediening anti-D bij missed abortion de amenorroeduur aangehouden dient te worden. Daarnaast zijn de gewijzigde tarieven PSIE opgenomen en is informatie over het anonimiseren van gegevens en tekst over restmateriaal toegevoegd.
Zoeken:

Service