U bevindt zich op: Home Over PSIE Literatuur

Literatuur

 • Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen. Bilthoven: RIVM, 2015.
 • Broek IVF van den, Koedijk FDH, Veen MG van, Op de Coul ELM, Sighem AI van, Sande MAB van der. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2007. Bilthoven: RIVM, 2008.
 • Burgmeijer R, Hoppenbrouwers K. Handboek Vaccinaties. Deel A. Theorie en uitvoeringspraktijk. 1e druk. Assen: Van Gorcum, 2011.
 • Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid. Preventie Hepatitis B bij pasgeborenen. Rijswijk: GHI-bulletin, 1989.
 • Gezondheidsraad. Preventie van zwangerschapsimmunisatie. Den Haag: Gezondheidsraad, 1992.
 • Gezondheidsraad. Zwangerschapsimmunisatie door rode bloedcellen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/04. ISBN 978-90-5549-753-9. Te downloaden van http://www.gezondheidsraad.nl/ adviezen/zwangerschapsimmunisatie-door-rode-bloedcellen.
 • Gezondheidsraad. Vaccinatie van kinderen tegen hepatitis B. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr. 2003/14.
 • Gezondheidsraad. Algemene vaccinatie tegen hepatitis B herbeoordeeld. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/03. Te downloaden van www.gezondheidsraad.nl/adviezen algemene-vaccinatie-tegen-hepatitis-B-herbeoordeeld.
 • Hahné S, van den Hoek A, Baayen D, van der Sande M, de Melker H, Boot H. Prevention of perinatal hepatitis B virus transmission in the Netherlands, 2003-2007: children of Chinese mothers are at increased risk of breakthrough infection. Vaccine 2012; 30(9): 1715 - 1720.
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bloedonderzoek in de zwangerschap. Rijswijk/Amstelveen: IGZ/ZFR, 1998. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Preventie iatrogene Hepatitis B. Den Haag: IGZ-bulletin, 2002 (als PDF-file te downloaden via http://www.igz.nl/).
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg. Rijksvaccinatieprogramma 2005. Den Haag: IGZ, 2004.
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Van Wet naar Praktijk: implementatie van de WGBO. Vier delen. KNMG juli 2004. Zie: knmg.artsennet.nl.
 • Landelijke Vereniging van Entadministraties. Beheerorganisatie Praeventis en Praemis – versie 8. Bunnik: LVE, 2007. Notitie LVE.2005.040-8.
 • Ministerie van VWS. Regeling zorgaanspraken AWBZ. Staatscourant 26 maart 2003, nr. 60 / p.17 (als PDF-file te downloaden via http://www.overheid.nl/).
 • Ministerie van VWS. Standpunt ‘Vaccinatie van kinderen tegen hepatitis B’. Stuk aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal, Den Haag, 23 maart 2004. (als PDF-file te downloaden via www. overheid.nl).
 • Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Juridisch-ethisch beoordelingskader preventie: Advies over de juridisch-ethische principes bij de beoordeling van programmatische preventie. Zoetermeer: NRV, 1994.
 • Op de Coul ELM, van Weert JWM, Oomen P, Smit C, van der Ploeg CPB, Hahné SJM, Notermans DW, van der Sande MAB. Prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis in Nederland effectief. Ned Tijdschr Geneeskd 2010; 154: A2175.
 • OPZI-studie, Birnie E, Bonsel GJ, Haas M de, Koelewijn JM, Schoot CE van der, Vrijkotte TGM. Opsporing en preventie zwangerschapsimmunisatie. Evaluatie van de IEA-screening. Evaluatie van de antenatale anti-D-profylaxe. Amsterdam: Sanquin Bloedvoorziening / afd. Sociale Geneeskunde, AMC, 2006.
 • Ploeg CPB van der, Kateman H, Vermeer-de Bondt PE,Verkerk PH. Verhoogd risico op hepatitis B door onvolledige of ontijdige immunisatie bij een kwart van de zuigelingen van hepatitis B-virusdraagsters. Ned Tijdschr Geneeskd 2004; 148(37): 1820-1824.
 • Ploeg CPB van der. Minimale Gegevensset PSIE. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2008. TNO-rapport | KvL/P&Z/2008.028.
 • Ploeg CPB van der. Indicatoren en minimale gegevensset PSIE – Aangepast voor c-typering en foetale RhD-typering. Rapport TNO/CH 2011.010 Leiden: TNO, maart 2011.
 • Ploeg CPB van der, Anthony S, Rijpstra A, Verkerk PH. Procesmonitoring pre- en postnatale screeningen 2003. TNO-rapport | KvL/JPB/2006.004. januari 2006.
 • Ploeg CPB van der, Akker ME van den, Sleuwen BE van. Kwaliteit van het registratiesysteem voor de prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE). Rapport KvL/P&Z/2008.035. Leiden: TNO, 2008.
 • Ploeg CPB van der, Akker ME van den, Sleuwen BE van. Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2005-2007. Rapport KvL/P&Z/2008.036. Leiden: TNO, 2008.
 • Ploeg CPB van der, Pal SM van de, Oomen P. Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2007-2009. Rapport KvL/P&Z/2010.066. Leiden: TNO, december 2010.
 • Ploeg CPB van der, Pal SM van de, Gameren-Oosterom H.B.M. van, Oomen P. Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2009-2011. TNO-rapport TNO/CH 2012 R10893, Leiden: TNO, 2012.
 • Ploeg CPB van der, Pal SM van der, Hirschberg H, Oomen P.  Procesmonitor 2011 PSIE; Bilthoven/Leiden: RIVM/TNO, 2014.
 • Ploeg CPB van der, Schönbeck Y, Hirschberg H. Prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE): proces monitor 2013. Rapport 527203. Bilthoven/Leiden: RIVM/TNO, 2015.
 • Ploeg CPB van der, Schönbeck Y, Oomen P. Prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE): proces monitor 2015. Bilthoven/Leiden: RIVM/TNO, 2017.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie. Versie 1.0. Juli 2006.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Draaiboek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie. Versie 2.0 december 2008. Bilthoven: RIVM/CvB.
 • Rijkstinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Centrum Infectieziektebestrijding. Richtlijn Uitvoering RVP. 2017. Bilthoven: RIVM/CIb. Te downloaden van https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijn-uitvoering-rvp.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP). Richtlijn Cold Chain. Voor uitvoerende instellingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Bilthoven: april 2015.
  De meest recente versie is te downloaden van www.rivm.nl/rvp > Documenten voor professionals. 
 • Sanquin Diagnostiek en Sanquin Research. Vademecum Diagnostisch onderzoek. Amsterdam: Sanquin, 2008. Zie: http://www.sanquin.nl/.
 • Slootweg YM, Koelewijn JM, KAMP IL, BOM JG, Oepkes D, Haas M. Third trimester screening for alloimmunisation in Rhc-negative pregnant women: evaluation of the Dutch national screening programme. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2016, 123(6), 955-963.
 • Timen A, Steenbergen JE, Daemers DOA, Flikweert S, Vermeer GJ. Een helder draaiboek: HBsAg-positieve zwangeren multidisciplinair behandelen. Medisch Contact 2003; 58(38):1441-1443.
 • Tijdschrift voor verloskundigen. December 1998. Themanummer over screening.
Zoeken:

Service