U bevindt zich op: Home Over PSIE Nader gebruik lichaamsmateriaal

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Bij het bevolkingsonderzoek PSIE wordt bloed afgenomen. Wat gebeurt er na het laboratoriumonderzoek met dit lichaamsmateriaal?

In afwachting van een algemene wettelijke regeling over (nader) gebruik van lichaamsmateriaal (Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal) dient er voor de bevolkingsonderzoeken helder beleid te worden vastgesteld ten aanzien van bewaren en gebruiken van lichaamsmateriaal afgenomen in het kader van de bevolkingsonderzoeken voor doeleinden die binnen de screening vallen (primaire diagnostiek en vervolgonderzoek, interne kwaliteitscontrole en -verbetering, onderwijs en training) en andere doeleinden (nader gebruik, waaronder gebruik voor wetenschappelijk onderzoek). Voor het vaststellen van beleid ten aanzien van bewaren en gebruiken van lichaamsmateriaal voor de verschillende bevolkingsonderzoeken, dient hierbij onderscheid gemaakt te worden tussen het primaire doel - de screening – en andere doeleinden (nader gebruik). Ten aanzien van het nader gebruik van lichaamsmateriaal gelden momenteel voor anoniem lichaamsmateriaal (geen bezwaarregeling) andere regels dan voor herleidbaar lichaamsmateriaal (toestemmingsvereiste).

In opdracht van het CvB zijn de juridische voorwaarden beschreven voor het bewaren en gebruiken van lichaamsmateriaal dat in het kader van bevolkingsonderzoek is afgenomen. In 2012/2013 heeft het CvB een advies uitgebracht aan VWS over het omgaan met lichaamsmateriaal in de screenings-programma's. In afwachting van het besluit van VWS zal in 2014 de bestaande procedure daarop moeten worden aangepast.

In de contracten met de laboratoria die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het bevolkings-onderzoek PSIE is vastgelegd dat zij dienen te beschikken over een bezwaarprocedure voor het gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en zij dienen deze procedure kenbaar te maken aan de zwangere.

Meer informatie - waaronder een conceptfolder voor publiek – is te vinden op:

www.federa.org/patientenfolder-resterend-lichaamsmateriaal

www.nvkc.nl/achtergrondinformatie/wetenschappelijk-onderzoek

Zoeken:

Service