U bevindt zich op: Home RIVM-DVP Uitslagen IEA aangetoond

IEA aangetoond

Het bevolkingsonderzoek PSIE heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene (HZFP) te voorkomen. Blijken IEA aanwezig te zijn, dan volgt vervolgonderzoek door Sanquin of BIBO.

Stappenplan

Het dossier

 

actie RIVM-DVP

.

Registreer (voorlopige) uitslag positieve screening IEA van lokale laboratorium.

..

Plaats een BRP-afnemer indicatie.

...

Vraag VKZ na 4 weken door middel van een rappelbrief of telefonisch om ontbrekende gegevens:

 • achternaam biologische vader.

....

Registreer uitslag Sanquin Diagnostiek of BIBO. Vermeld:

 • onderzoeksmoment waarop IEA aangetoond: ‘eerste bloedonderzoek zwangeren’ of ‘27e week onderzoek’;
 • datum bloedafname voor vervolgonderzoek;
 • datum uitvoering vervolgonderzoek;
 • typering IEA (meerdere IEA bij zwangere mogelijk);
 • per IEA: potentieel klinisch relevant of niet.

Bij potentieel klinisch relevante IEA is bloedafname biologische vader vereist. Registreer:

 • datum bloedafname biologische vader;
 • antigeen bij biologische vader aan- of afwezig;
 • indien antigeen aanwezig: homozygoot of heterozygoot.

.....

Rappeltermijnen voor ontbreken vervolguitslagen na ontvangst positieve IEA uitslag:

 • typering IEA: 3 weken, bij het aanvragende laboratorium;
 • per potentieel klinisch relevante IEA: bloedonderzoek biologische vader: antigeen aan- of afwezig: 4 weken bij Sanquin Diagnostiek of BIBO;
 • per IEA bij antigeen biologische vader aanwezig: bloedonderzoek biologische vader: homozygoot of heterozygoot: 4 weken bij Sanquin Diagnostiek of BIBO.
Zoeken:

Service