U bevindt zich op: Home Verloskundig zorgverlener Uitslagen Rhesus (D)-negatief

Rhesus (D)-negatief

Het bevolkingsonderzoek PSIE heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene (HZFP) te voorkomen. Hiervoor wordt in week 27 (zwangerschapsduur) het bloed van RhD-negatieve zwangere vrouwen gescreend op IEA en wordt de RhD-bloedgroep van het kind bepaald. Afhankelijk van de uitslag vinden vervolgacties plaats.

Stappenplan


Eerstvolgend consult na ontvangst van de uitslag RhD-negatief

 

actie VKZ

.

 • Bewaar uitslag in dossier zwangere.

..

...

 • Maak afspraak voor bloedafname in week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0).
 • Bestellen RhD-immunisatie set (buis, afnamenaald, naaldhouder en 'Aanvraagformulier 27 - RhD / Rhc immunisatie': www.sanquin.nl via ‘diagnostiek’ > 'Bestellingen' of  ‘aanvraagformulieren’.

naar boven

Week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0)

 

actie VKZ

.

 • Bloedafname mag niet vóór week 27 (zwangerschapsduur <27+0)in verband met de betrouwbaarheid van het IEA-onderzoek.
 • Bloedafname voor bepaling IEA en foetale RhD-typering bij voorkeur in week 27 of 28 (27+0 tot en met 28+6). Verstuur bloed en het volledig ingevulde Aanvraagformulier 27 - RhD / Rhc immunisatie naar Sanquin Diagnostiek.
 • Het is belangrijk het transport van de bloedbuis zo kort mogelijk te houden. Zie ook onder 'Bloed verzenden met PostNL'.
 • Ter controle bepaalt het laboratorium nogmaals de ABO-bloedgroep, voor RhD negatieve vrouwen het RhD-antigeen en voor Rhc negatieve vrouwen het Rhc-antigeen.
 • Een foetale RhD-typering is ook zinvol als vader RhD-negatief is . Zie "Bijzondere situaties" voor een toelichting.

..

 • Maak afspraak voor uitslag en eventuele vervolgacties in week 30 (zwangerschapsduur 30+0 tot en met 30+6).

naar boven

Week 29 (uiterlijk week 31 zwangerschapsduur 29+0 tot en met 31+6)

 

actie VKZ

.

 • Bel Sanquin Diagnostiek indien in week 31  (31+0 tot en met 31+6) geen uitslag is ontvangen van de foetale RhD-typering: 020-5123373.

Indien geen uitslag foetale RhD-typering bekend is:

 • Informeer bij Sanquin;
 • laat indien nodig alsnog een foetale RhD-typering uitvoeren;

..

 • Beoordeel uitslag op volledigheid en afwijkingen. Noteer uitslag foetale RhD-typering in status zwangere.

...

 • Indien RhD-negatieve vrouw zwanger is van RhD-positief kind: zorg voor beschikbaarheid 1000 IE anti-RhD-Ig en anti-RhD-Ig-toedieningsformulier.
 • RIVM-DVP levert een buffervoorraad anti-RhD-Ig voor toediening in week 30 (uiterlijk week 31 + 6 dagen) en post-partum, zie ook bij 'Geneesmiddelen'.

naar boven

Week 30 (zwangerschapsduur vanaf week 30+0 tot uiterlijk 31+6): alleen RhD-neg zwangeren met RhD-pos kind

 

actie VKZ

.

Anti-RhD-Ig bij voorkeur in week 30 toedienen (niet eerder), zodat het de gehele verdere zwangerschapsduur werkzaam is. Toediening moet gebeuren bij een zwangerschapsduur van uiterlijk 31weken + 6 dagen.

Indien in week 31 nog geen uitslag foetale RhD-typering bekend is:

 • neem voorafgaand aan toediening anti-RhD-Ig bloed af om een foetale RhD-typering uit te laten voeren.

..

Dien 1000 IE anti-RhD-Ig toe.

 • Toediening is alleen nodig als zwangere geen D-IEA heeft
 • Ook bij meerlingenzwangerschap volstaat toediening 1000IE.

...

 • Noteer toediening anti-RhD-Ig in status zwangere.

....

 • Meld toediening (of weigering) anti-RhD-Ig aan RIVM-DVP binnen 1 week met behulp van volledig ingevulde anti-RhD-Ig-formulier.

Indien anti-RhD-Ig is toegediend zonder dat de uitslag van de foetale RhD-typering bekend was:

 • meld aan RIVM-DVP dat anti-RhD-Ig is toegediend zonder dat de uitslag van de foetale RhD-typering bekend was.

naar boven

Vóór week 35 (zwangerschapsduur <35+0)

 

actie VKZ

.

Alleen RhD-neg zwangeren met RhD-pos kind:

 • Controleer beschikbaarheid anti-RhD-Ig voor postpartum toedieningen plus anti-RhD-toedieningsformulier.

naar boven

Na de bevalling: onderzoek navelstrengbloed door lokale laboratorium (bijzondere situatie)

 

actie VKZ

.

Laat het lokale laboratorium met spoed de RhD-bloedgroep van kind(eren) bepalen in navelstrengbloed:

 1. indien de uitslag van de foetale RhD-typering ontbreekt;
 2. bij de geboorte van meerlingen met een positieve foetale RhD-typering;
 3. in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende genetische variatie op geleide van Sanquin Diagnostiek.

..

Neem navelstrengbloed af. Voorkom contaminatie met moederlijk bloed (dat antistoffen kan bevatten) door buitenkant navelstreng te ontdoen van maternaal bloed voordat u het bloed eraan onttrekt.

 • Vermeld voornaam (indien meerling), tijdstip en datum bloedafname op lab-formulier.
 • Laat het lokale laboratorium met spoed de RhD-bloedgroep van kind(eren) bepalen.

naar boven

Na de bevalling: alleen RhD-neg zwangeren met RhD-positief kind

 

actie VKZ

.

Dien binnen 48 uur na geboorte 1000 IE anti-RhD-Ig toe aan moeder.

 • Voor beleid bij meerling: zie 'Bijzondere situaties'.
 • RIVM-DVP levert buffervoorraad anti-RhD-Ig voor toediening in week 30 (zwangerschapsduur vanaf week 30+0 tot uiterlijk 31+6) en postpartum, zie ook 'Geneesmiddelen'.

..

Meld toediening (of weigering) aan RIVM-DVP binnen 1 week met behulp van volledig ingevulde anti-RhD-Ig-toedieningsformulier.

naar boven

Zoeken:

Service