In april 2018 is versie 6.0 van het draaiboek PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie verschenen.

Wijzigingen in dit draaiboek

In deze herziene versie (6.0) zijn met name tekstuele aanpassingen gedaan. Zo zijn gegevens uit de procesmonitor 2015 toegevoegd, zijn de teksten over Hepatitis B, HIVHumaan immunodeficientie virus en Syfilis aangescherpt en is de zwangerschapsduur gespecificeerd in dagen. Verder zijn de kerntaken van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, het consultatiebureau en de huisarts aangescherpt, is de toedingstermijn anti-RhD-Ig tijdens en na de zwangerschap aangescherpt en is toegevoegd dat bij toediening anti-D bij missed abortion de amenorroeduur aangehouden dient te worden. Daarnaast zijn de gewijzigde tarieven PSIE opgenomen en is informatie over het anonimiseren van gegevens en tekst over restmateriaal toegevoegd.

Het draaiboek PSIE (PDF)