RIVM

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/ CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)

RIVM- Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) 
Postbus 1 (postbak 49) 
3720 BA Bilthoven 
Telefoon: 030 - 274 9111 
Fax: 030 - 274 2971 
www.rivm.nl/bloedonderzoek-zwangeren 
E-mail: cvb@rivm.nl

RIVM- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s)

Zie hier voor een overzicht van de adressen van RIVM-DVP.

Medisch adviseurs van het RIVM

Voor contactgegevens van medisch adviseurs RIVM zie adressen van RIVM-DVP. Buiten kantooruren informatie via antwoordapparaat.

RIVM/ IDS Centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening (onderdeel van het RIVM) (Centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening (onderdeel van het RIVM))

RIVM – Centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
Telefoon: 030 - 274 21 26 (aanvragen formulieren syfilis en vakinhoudelijke vragen)

Overige RIVM centra

Bereikbaar via: 
RIVM 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 

Het correspondentie adres is: RIVM 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
Telefoon: 030 - 274 9111 
Fax: 030 - 274 2971 
E-mail: info@rivm.nl 
http://www.rivm.nl/

Laboratoria

Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Plasmaproducten

Voor advies anti-RhD-Ig, houdbaarheid e.d. (ook buiten kantooruren): 020 - 512 3226 
Afdeling Verkoop (ook buiten kantooruren): 020 - 512 3355 
Medische vragen plasmaproducten (ook buiten kantooruren): 020 - 512 3239 
Telefoon: 020 - 512 3744 (algemeen nummer) 
Fax: 020 - 512 3794 (algemeen nummer) 
E-mail: marketing@sanquin.nl 
http://www.plasmaproducten.nl/ 
Postbus 9190 
1006 AD Amsterdam 
Plesmanlaan 125 
1066 CX Amsterdam

Sanquin Diagnostiek

Voor advies over laboratoriumbepalingen (ook buiten kantooruren): 020 – 512 33 73, 
buiten kantooruren achterwacht Immunohematologie 020 – 512 3333. 
Zie hier voor afnamemateriaal en aanvraagformulieren of via 020 - 512 3321. 
Telefoon: 020-512 3479 (algemeen nummer) 
Fax: 020-512 3685 
E-mail: diagnostic.services@sanquin.nl (of zie e-mail-adressen van deskundigen genoemd in onderstaande website) 
http://www.sanquindiagnostiek.nl/ 
Postbus 9190 
1006 AD Amsterdam 
Plesmanlaan 125 
1066 CX Amsterdam

Universitair Medisch Centrum Groningen, 
BIBO Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.): Bloedtransfusie laboratorium / Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek

Voor advies over beleid: stafdienst Bloedtransfusielaboratorium UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen): 06 - 2564 9952 (zowel binnen als buiten kantoortijden). 
Aanvraagformulieren via http://www.bibo.umcg.nl/, afnamemateriaal via 050 - 361 2299. 
Fax: 050 - 361 1793 
E-mail: j.h.meekers@umcg.nl 
Postbus 30.001 
9700 RB Groningen 
Hanzeplein 1 
9713GZ Groningen

Hiv-behandelcentra

Een overzicht van de daartoe aangewezen Hiv-behandelcentra (ziekenhuizen met centrumfunctie voor Hiv/AIDS) vindt u op: www.hivnet.org > informatie > adressen 

Melding bijwerkingen

VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener) meldt eventuele bijwerkingen van de vaccinaties tegen hepatitis B bij Bijwerkingencentrum Lareb, het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen.

Tot 1-1-2011 registreerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de bijwerkingen.