RIVM

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek

RIVM- Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) 
Postbus 1 (postbak 49) 
3720 BA Bilthoven 
Telefoon: 030 - 274 9111 
Fax: 030 - 274 2971 
www.rivm.nl/bloedonderzoek-zwangeren 
E-mail: cvb@rivm.nl

RIVM-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s

Zie hier voor een overzicht van de adressen van RIVM-DVP.

Medisch adviseurs van het RIVM

Voor contactgegevens van medisch adviseurs RIVM zie adressen van RIVM-DVP. Buiten kantooruren informatie via antwoordapparaat.

RIVM/IDSCentrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening (onderdeel van het RIVM)

RIVM – Centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
Telefoon: 030 - 274 21 26 (aanvragen formulieren syfilis en vakinhoudelijke vragen)

Overige RIVM centra

Bereikbaar via: 
RIVM 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 

Het correspondentie adres is: RIVM 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
Telefoon: 030 - 274 9111 
Fax: 030 - 274 2971 
E-mail: info@rivm.nl 
https://www.rivm.nl/

Laboratoria

SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Plasmaproducten

Voor advies anti-RhD-Ig, houdbaarheid e.d. (ook buiten kantooruren): 020 - 512 3226 
Afdeling Verkoop (ook buiten kantooruren): 020 - 512 3355 
Medische vragen plasmaproducten (ook buiten kantooruren): 020 - 512 3239 
Telefoon: 020 - 512 3744 (algemeen nummer) 
Fax: 020 - 512 3794 (algemeen nummer) 
E-mail: marketing@sanquin.nl 
http://www.plasmaproducten.nl/ 
Postbus 9190 
1006 AD Amsterdam 
Plesmanlaan 125 
1066 CX Amsterdam

Sanquin Diagnostiek

Voor advies over laboratoriumbepalingen (ook buiten kantooruren): 020 – 512 33 73, 
buiten kantooruren achterwacht Immunohematologie 020 – 512 3333. 
Zie hier voor afnamemateriaal en aanvraagformulieren of via 020 - 512 3321. 
Telefoon: 020-512 3479 (algemeen nummer) 
Fax: 020-512 3685 
E-mail: diagnostic.services@sanquin.nl (of zie e-mail-adressen van deskundigen genoemd in onderstaande website) 
http://www.sanquindiagnostiek.nl/ 
Postbus 9190 
1006 AD Amsterdam 
Plesmanlaan 125 
1066 CX Amsterdam

Universitair Medisch Centrum Groningen, 
BIBOBijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. : Bloedtransfusie laboratorium / Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek

Voor advies over beleid: stafdienst Bloedtransfusielaboratorium UMCGUniversitair Medisch Centrum Groningen: 06-25649952 (zowel binnen als buiten kantoortijden). 
Aanvraagformulieren via http://www.bibo.umcg.nl/, afnamemateriaal via 050 - 361 2299. 
Fax: 050 - 361 1793 
E-mail: j.h.meekers@umcg.nl 
Postbus 30.001 
9700 RB Groningen 
Hanzeplein 1 
9713GZ Groningen

HivHumaan immunodeficientie virus -behandelcentra

Een overzicht van de daartoe aangewezen Hiv-behandelcentra (ziekenhuizen met centrumfunctie voor Hiv/AIDS) vindt u op: www.hivnet.org > informatie > adressen 

Melding bijwerkingen

VKZVerloskundig Zorgverlener meldt eventuele bijwerkingen van de vaccinaties tegen hepatitis B bij Lareb met het ‘Meldformulier voor zorgverleners’ via http://www.lareb.nl/. Meer informatie telefoon 073 - 646 97 00.

Tot 1-1-2011 registreerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de bijwerkingen.