• Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen. Bilthoven: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2022. 
 • Broek IVF van den, Koedijk FDH, Veen MG van, Op de Coul ELM, Sighem AI van, Sande MAB van der. Sexually transmitted infections, including HIV Humaan immunodeficientie virus (Humaan immunodeficientie virus), in the Netherlands in 2007. Bilthoven: RIVM, 2008.
 • Burgmeijer R, Hoppenbrouwers K. Handboek Vaccinaties. Deel A. Theorie en uitvoeringspraktijk. 1e druk. Assen: Van Gorcum, 2011. 
 • Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid. Preventie Hepatitis B bij pasgeborenen. Rijswijk: GHI-bulletin, 1989.
 • Gezondheidsraad. Preventie van zwangerschapsimmunisatie. Den Haag: Gezondheidsraad, 1992.
 • Gezondheidsraad. Zwangerschapsimmunisatie door rode bloedcellen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/04. ISBN 978-90-5549-753-9. Te downloaden op de website van de Gezondheidsraad.
 • Gezondheidsraad. Vaccinatie van kinderen tegen hepatitis B. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr. 2003/14.
 • Gezondheidsraad. Algemene vaccinatie tegen hepatitis B herbeoordeeld. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/03. Te downloaden van www.gezondheidsraad.nl/adviezen algemene-vaccinatie-tegen-hepatitis-B-herbeoordeeld.
 • de Haas M, Thurik FF, van der Ploeg CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau), Veldhuisen B, Hirschberg H, Soussan AA et al. Sensitivity of fetal RHD screening for safe guidance of targeted anti-D immunoglobulin prophylaxis: prospective cohort study of a nationwide programme in the Netherlands BMJ 2016; 355 :i5789
 • Hahné S, van den Hoek A, Baayen D, van der Sande M, de Melker H, Boot H. Prevention of perinatal hepatitis B virus transmission in the Netherlands, 2003-2007: children of Chinese mothers are at increased risk of breakthrough infection. Vaccine 2012; 30(9): 1715 - 1720. 
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bloedonderzoek in de zwangerschap. Rijswijk/Amstelveen: IGZ/ZFR, 1998. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Preventie iatrogene Hepatitis B. Den Haag: IGZ-bulletin, 2002 (als PDF-file te downloaden via http://www.igz.nl/).
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg. Rijksvaccinatieprogramma 2005. Den Haag: IGZ, 2004.
 • Van der Kemp SA, Hollander ML, Van Vree FM: 'Bloedonderzoek in beeld: een evaluatie van de prenatale screening op hiv en lues' [in Dutch]. 2006, Leiden: Research for Policy: Report B3053/B3054.
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Van Wet naar Praktijk: implementatie van de WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Vier delen. KNMG juli 2004. Zie: knmg.artsennet.nl.
 • Landelijke Vereniging van Entadministraties. Beheerorganisatie Praeventis Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVPRijksvaccinatieprogramma. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem. (Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVPRijksvaccinatieprogramma. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem.) en Praemis – versie 8. Bunnik: LVE Landelijke Vereniging van Entadministraties. Tegenwoordig RIVM-DVP (Landelijke Vereniging van Entadministraties. Tegenwoordig RIVM-DVP), 2007. Notitie LVE.2005.040-8.
 • Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Regeling zorgaanspraken AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Staatscourant 26 maart 2003, nr. 60 / p.17 (als PDF-file te downloaden via http://www.overheid.nl/).
 • Ministerie van VWS. Standpunt ‘Vaccinatie van kinderen tegen hepatitis B’. Stuk aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal, Den Haag, 23 maart 2004. (als PDF-file te downloaden via www. overheid.nl).
 • Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Juridisch-ethisch beoordelingskader preventie: Advies over de juridisch-ethische principes bij de beoordeling van programmatische preventie. Zoetermeer: NRV, 1994.
 • Op de Coul ELM, van Weert JWM, Oomen P, Smit C, van der Ploeg CP B, Hahné SJM, Notermans DW, van der Sande MAB. Prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis in Nederland effectief. Ned Tijdschr Geneeskd 2010; 154: A2175.
  English abstract: Antenatal screening in the Netherlands for HIV, hepatitis B and syphilis is effective
 • OPZI-studie ‘Opsporing en Preventie Zwangerschapsimmunisatie’. Een evaluatie van de IEA-screening en de antenatale anti-D-profylaxe, uitgevoerd door Sanquin Bloedvoorziening, divisie Research en Diagnostiek en de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. (‘Opsporing en Preventie Zwangerschapsimmunisatie’. Een evaluatie van de IEA-screening en de antenatale anti-D-profylaxe, uitgevoerd door Sanquin Bloedvoorziening, divisie Research en Diagnostiek en de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.), Birnie E, Bonsel GJ, Haas M de, Koelewijn JM, Schoot CE van der, Vrijkotte TGM. Opsporing en preventie zwangerschapsimmunisatie. Evaluatie van de IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen)-screening. Evaluatie van de antenatale anti-D-profylaxe. Amsterdam: Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Bloedvoorziening / afd. Sociale Geneeskunde, AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), 2006.
 • Ploeg CPB van der, Kateman H, Vermeer-de Bondt PE,Verkerk PH. Verhoogd risico op hepatitis B door onvolledige of ontijdige immunisatie bij een kwart van de zuigelingen van hepatitis B-virusdraagsters. Ned Tijdschr Geneeskd 2004; 148(37): 1820-1824.
 • Ploeg CPB van der. Minimale Gegevensset PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie). Leiden: TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek) Kwaliteit van Leven, 2008. TNO-rapport | KvL/P&Z/2008.028.
 • Ploeg CPB van der. Indicatoren en minimale gegevensset PSIE – Aangepast voor c-typering en foetale RhD-typering. Rapport TNO/CH 2011.010 Leiden: TNO, maart 2011.
 • Ploeg CPB van der, Anthony S, Rijpstra A, Verkerk PH. Procesmonitoring pre- en postnatale screeningen 2003. TNO-rapport | KvL/JPB/2006.004. januari 2006.
 • Ploeg CPB van der, Akker ME van den, Sleuwen BE van. Kwaliteit van het registratiesysteem voor de prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE). Rapport KvL/P&Z/2008.035. Leiden: TNO, 2008.
 • Ploeg CPB van der, Akker ME van den, Sleuwen BE van. Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2005-2007. Rapport KvL/P&Z/2008.036. Leiden: TNO, 2008.
 • Ploeg CPB van der, Pal SM van de, Oomen P. Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2007-2009. Rapport KvL/P&Z/2010.066. Leiden: TNO, december 2010.
 • Ploeg CPB van der, Pal SM van de, Gameren-Oosterom H.B.M. van, Oomen P. Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2009-2011. TNO-rapport TNO/CH 2012 R10893, Leiden: TNO, 2012.
 • Ploeg CPB van der, Pal SM van der, Hirschberg H, Oomen P.  Procesmonitor 2011 PSIE; Bilthoven/Leiden: RIVM/TNO, 2014.
 • Ploeg CPB van der, Schönbeck Y, Hirschberg H. Prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE): proces monitor 2013. Rapport 527203. Bilthoven/Leiden: RIVM/TNO, 2015. 
 • Ploeg CPB van der, Schönbeck Y, Oomen P. Prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE): proces monitor 2015. Bilthoven/Leiden: RIVM/TNO, 2017.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie. Versie 1.0. Juli 2006.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Draaiboek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie. Versie 2.0 december 2008. Bilthoven: RIVM/ CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek).
 • Rijkstinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Centrum Infectieziektebestrijding. Richtlijn Uitvoering RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma). 2017. Bilthoven: RIVM/ CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)). Te downloaden van https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijn-uitvoering-…;
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's ( DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s)). Richtlijn Cold Chain. Voor uitvoerende instellingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Bilthoven: april 2015. 
  De meest recente versie is te downloaden van www.rivm.nl/rvp > Documenten voor professionals. 
 • Sanquin Diagnostiek en Sanquin Research. Vademecum Diagnostisch onderzoek. Amsterdam: Sanquin, 2008. Zie: http://www.sanquin.nl/.
 • Slootweg YM, Koelewijn JM, KAMP IL, BOM JG, Oepkes D, Haas M. Third trimester screening for alloimmunisation in Rhc-negative pregnant women: evaluation of the Dutch national screening programme. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2016, 123(6), 955-963. 
 • Timen A, Steenbergen JE, Daemers DOA, Flikweert S, Vermeer GJ. Een helder draaiboek: HBsAg-positieve zwangeren multidisciplinair behandelen. Medisch Contact 2003; 58(38):1441-1443.
 • Tijdschrift voor verloskundigen. December 1998. Themanummer over screening.
 • Visser M, van der Ploeg CPB, Smit C et al. Evaluating progress towards triple elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B in the Netherlands. BMC Public Health 19, 353 (2019).