• Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen. Bilthoven: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2015. 
 • Broek IVF van den, Koedijk FDH, Veen MG van, Op de Coul ELM, Sighem AI van, Sande MAB van der. Sexually transmitted infections, including HIVHumaan immunodeficientie virus , in the Netherlands in 2007. Bilthoven: RIVM, 2008.
 • Burgmeijer R, Hoppenbrouwers K. Handboek Vaccinaties. Deel A. Theorie en uitvoeringspraktijk. 1e druk. Assen: Van Gorcum, 2011. 
 • Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid. Preventie Hepatitis B bij pasgeborenen. Rijswijk: GHI-bulletin, 1989.
 • Gezondheidsraad. Preventie van zwangerschapsimmunisatie. Den Haag: Gezondheidsraad, 1992.
 • Gezondheidsraad. Zwangerschapsimmunisatie door rode bloedcellen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/04. ISBN 978-90-5549-753-9. Te downloaden van http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen/zwangerschapsimmunisatie-door-rode-bloedcellen.
 • Gezondheidsraad. Vaccinatie van kinderen tegen hepatitis B. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr. 2003/14.
 • Gezondheidsraad. Algemene vaccinatie tegen hepatitis B herbeoordeeld. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/03. Te downloaden van www.gezondheidsraad.nl/adviezen algemene-vaccinatie-tegen-hepatitis-B-herbeoordeeld.
 • Hahné S, van den Hoek A, Baayen D, van der Sande M, de Melker H, Boot H. Prevention of perinatal hepatitis B virus transmission in the Netherlands, 2003-2007: children of Chinese mothers are at increased risk of breakthrough infection. Vaccine 2012; 30(9): 1715 - 1720. 
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bloedonderzoek in de zwangerschap. Rijswijk/Amstelveen: IGZ/ZFR, 1998. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Preventie iatrogene Hepatitis B. Den Haag: IGZ-bulletin, 2002 (als PDF-file te downloaden via http://www.igz.nl/).
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg. Rijksvaccinatieprogramma 2005. Den Haag: IGZ, 2004.
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Van Wet naar Praktijk: implementatie van de WGBOWet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst . Vier delen. KNMG juli 2004. Zie: knmg.artsennet.nl.
 • Landelijke Vereniging van Entadministraties. Beheerorganisatie PraeventisLandelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVPRijksvaccinatieprogramma. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem. en Praemis – versie 8. Bunnik: LVELandelijke Vereniging van Entadministraties. Tegenwoordig RIVM-DVP , 2007. Notitie LVE.2005.040-8.
 • Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regeling zorgaanspraken AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Staatscourant 26 maart 2003, nr. 60 / p.17 (als PDF-file te downloaden via http://www.overheid.nl/).
 • Ministerie van VWS. Standpunt ‘Vaccinatie van kinderen tegen hepatitis B’. Stuk aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal, Den Haag, 23 maart 2004. (als PDF-file te downloaden via www. overheid.nl).
 • Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Juridisch-ethisch beoordelingskader preventie: Advies over de juridisch-ethische principes bij de beoordeling van programmatische preventie. Zoetermeer: NRV, 1994.
 • Op de Coul ELM, van Weert JWM, Oomen P, Smit C, van der Ploeg CPBCentraal Planbureau, Hahné SJM, Notermans DW, van der Sande MAB. Prenatale screening op hivHumaan immunodeficientie virus , hepatitis B en syfilis in Nederland effectief. Ned Tijdschr Geneeskd 2010; 154: A2175.
 • OPZI-studie‘Opsporing en Preventie Zwangerschapsimmunisatie’. Een evaluatie van de IEA-screening en de antenatale anti-D-profylaxe, uitgevoerd door Sanquin Bloedvoorziening, divisie Research en Diagnostiek en de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam…, Birnie E, Bonsel GJ, Haas M de, Koelewijn JM, Schoot CE van der, Vrijkotte TGM. Opsporing en preventie zwangerschapsimmunisatie. Evaluatie van de IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen -screening. Evaluatie van de antenatale anti-D-profylaxe. Amsterdam: SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Bloedvoorziening / afd. Sociale Geneeskunde, AMCAcademisch Medisch Centrum Amsterdam, 2006.
 • Ploeg CPB van der, Kateman H, Vermeer-de Bondt PE,Verkerk PH. Verhoogd risico op hepatitis B door onvolledige of ontijdige immunisatie bij een kwart van de zuigelingen van hepatitis B-virusdraagsters. Ned Tijdschr Geneeskd 2004; 148(37): 1820-1824.
 • Ploeg CPB van der. Minimale Gegevensset PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie . Leiden: TNONederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek Kwaliteit van Leven, 2008. TNO-rapport | KvL/P&Z/2008.028.
 • Ploeg CPB van der. Indicatoren en minimale gegevensset PSIE – Aangepast voor c-typering en foetale RhD-typering. Rapport TNO/CH 2011.010 Leiden: TNO, maart 2011.
 • Ploeg CPB van der, Anthony S, Rijpstra A, Verkerk PH. Procesmonitoring pre- en postnatale screeningen 2003. TNO-rapport | KvL/JPB/2006.004. januari 2006.
 • Ploeg CPB van der, Akker ME van den, Sleuwen BE van. Kwaliteit van het registratiesysteem voor de prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE). Rapport KvL/P&Z/2008.035. Leiden: TNO, 2008.
 • Ploeg CPB van der, Akker ME van den, Sleuwen BE van. Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2005-2007. Rapport KvL/P&Z/2008.036. Leiden: TNO, 2008.
 • Ploeg CPB van der, Pal SM van de, Oomen P. Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2007-2009. Rapport KvL/P&Z/2010.066. Leiden: TNO, december 2010.
 • Ploeg CPB van der, Pal SM van de, Gameren-Oosterom H.B.M. van, Oomen P. Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2009-2011. TNO-rapport TNO/CH 2012 R10893, Leiden: TNO, 2012.
 • Ploeg CPB van der, Pal SM van der, Hirschberg H, Oomen P.  Procesmonitor 2011 PSIE; Bilthoven/Leiden: RIVM/TNO, 2014.
 • Ploeg CPB van der, Schönbeck Y, Hirschberg H. Prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE): proces monitor 2013. Rapport 527203. Bilthoven/Leiden: RIVM/TNO, 2015. 
 • Ploeg CPB van der, Schönbeck Y, Oomen P. Prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE): proces monitor 2015. Bilthoven/Leiden: RIVM/TNO, 2017.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie. Versie 1.0. Juli 2006.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Draaiboek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie. Versie 2.0 december 2008. Bilthoven: RIVM/CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek .
 • Rijkstinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Centrum Infectieziektebestrijding. Richtlijn Uitvoering RVPRijksvaccinatieprogramma . 2017. Bilthoven: RIVM/CIbCentrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM). Te downloaden van https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijn-uitvoering-…
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s ). Richtlijn Cold Chain. Voor uitvoerende instellingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Bilthoven: april 2015. 
  De meest recente versie is te downloaden van www.rivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl/rvpRijksvaccinatieprogramma > Documenten voor professionals. 
 • Sanquin Diagnostiek en Sanquin Research. Vademecum Diagnostisch onderzoek. Amsterdam: Sanquin, 2008. Zie: http://www.sanquin.nl/.
 • Slootweg YM, Koelewijn JM, KAMP IL, BOM JG, Oepkes D, Haas M. Third trimester screening for alloimmunisation in Rhc-negative pregnant women: evaluation of the Dutch national screening programme. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2016, 123(6), 955-963. 
 • Timen A, Steenbergen JE, Daemers DOA, Flikweert S, Vermeer GJ. Een helder draaiboek: HBsAgHepatitis B surface-antigeen: marker besmettelijkheid -positieve zwangeren multidisciplinair behandelen. Medisch Contact 2003; 58(38):1441-1443.
 • Tijdschrift voor verloskundigen. December 1998. Themanummer over screening.