Vanuit het budget voor het bevolkingsonderzoek PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Rijksbegroting, zie hoofdstuk 9.2) wordt het volgende vergoed:

  • eerste bloedonderzoek in het kader van de PSIE
  • HBIg voor een pasgeboren kind van een HBsAgHepatitis B surface-antigeen: marker besmettelijkheid -positieve moeder
  • bloedonderzoek in week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0) bij zwangeren met bloedgroep RhD-negatief of Rhc-negatief
  • anti-RhD-Ig tijdens de zwangerschap en na de bevalling aan RhD-negatieve zwangeren met een RhD-positief kind
  • indien geïndiceerd: bloedonderzoek bij de biologische vader indien bij de moeder IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen zijn gevonden.

De zorgverzekering van de zwangere betaalt het volgende:

  • vervolgonderzoek of een behandeling vanwege hepatitis B, syfilis of hivHumaan immunodeficientie virus
  • vervolgonderzoek of een behandeling wegens IEA

Let op: Afhankelijk van de hoogte van het eigen risico (en hoeveel daarvan al is gebruikt) zal zij de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.

De zorgverzekering van het kind betaalt het volgende:

  • bloedonderzoek na de laatste vaccinatie tegen hepatitis B bij kinderen van HBsAg-positieve moeders
  • onderzoek of een behandeling vanwege hepatitis B, syfilis of hiv bij kinderen van moeders met een afwijkende uitslag voor een van deze infectieziekten
  • onderzoek of een behandeling bij kinderen van moeders bij wie IEA zijn gevonden.

Het eigen risico van de zorgverzekering geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

De kosten van de toediening van het HB-vaccinHepatitis B-vaccin vallen onder het RijksVaccinatieProgramma (RVPRijksvaccinatieprogramma ).

Let op: soms wordt het eerste bloedonderzoek gecombineerd met andere bloedonderzoeken die niet vanuit het budget van de PSIE betaald worden. De zwangere moet de kosten hiervan dan geheel of gedeeltelijk zelf betalen (afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van haar zorgverzekering en hoeveel hiervan al is gebruikt).

De meest recente informatie over de kosten is te vinden op www.rivm.nl/bloedonderzoek-zwangeren.