In een aantal situaties moeten wijzigingen in de zwangerschap of begeleiding worden doorgegeven aan RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s .

Voor het doorgeven van wijzigingen en andere informatie aan RIVM-DVP kan het informatieformulier RIVM-DVP worden gebruikt.

Voor zwangeren met afwijkende uitslagen voor hepatitis B, hivHumaan immunodeficientie virus of syfilis, IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen -positieve zwangeren, RhD-negatieve en/of Rhc-negatieve zwangeren gelden de volgende procedures:

- Bij overdracht begeleiding

  • draag dossier over aan nieuwe VKZVerloskundig Zorgverlener (of geef kopie van dossier voor de nieuwe VKZ mee aan zwangere), inclusief eventuele informatieformulieren, toedieningsformulieren en antwoordenveloppen;
  • indien nieuwe VKZ bekend is, geef binnen 1 week gegevens van de nieuwe VKZ door aan RIVM-DVP.

- Bij overname begeleiding

  • meld binnen 1 week overname bij RIVM-DVP;
  • indien van toepassing: controleer hepatitis B-documenten in dossier en aanwezigheid HBIg bij zwangere. 

- Geef de volgende wijzigingen in de zwangerschap binnen 1 week door aan RIVM-DVP:

  • wijziging à terme datum;
  • meerlingzwangerschap, inclusief het aantal kinderen;
  • verlies van zwangerschap (miskraam, abortus, intrauteriene vruchtdood) en de datum van verlies zwangerschap;
  • bevallen van overleden kind inclusief aantal weken zwangerschap en de datum;
  • overlijden zwangere.