Het bevolkingsonderzoek heeft als doel hepatitis B, HIV Humaan immunodeficientie virus , congenitale syfilis en ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of de pasgeborene (HZFP Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene ) te voorkomen.

PSIE

Organisatie en financiering

Kwaliteitsborging

Restant bloed

Privacy en registratie van gegevens

Wet- en regelgeving

Wie komen in aanmerking voor deelname?

Monitoring en evaluatie

Het draaiboek

Literatuur