U leest hier wat de rol is van verloskundig zorgverleners ( VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener)) bij het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie.

 

Kerntaken verloskundig zorgverlener (VKZ)

Onder de verloskundig zorgverlener verstaan we verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen.
De kerntaken van de verloskundig zorgverlener zijn:

  1. de zwangere vooraf adequaat informeren, zodat de verloskundig zorgverlener voldoet aan de eis van informed consent die voor screening geldt;
  2. bloedonderzoek aanbieden en laboratoriumuitslagen beoordelen;
  3. toedienings- en informatieformulieren volledig invullen, zowel voor de zwangere, voor eigen dossiervorming, voor de laboratoria als voor RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s), mede om procesbewaking en programmaevaluatie mogelijk te maken;
  4. zwangeren met een afwijkende screeningsuitslag gepaste zorg aanbieden en/of verwijzen;
  5. tijdig anti-RhD-Ig, HBIg en de eerste HB-vaccinatie toedienen aan geïndiceerde zwangeren en pasgeborenen;
  6. niet-anonieme melding bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) binnen 24 uur als er sprake is van een infectie met het hepatitis B-virus, waarbij HBsAg is aangetoond en bevestigd.