U vindt hier informatie over de rol van verloskundig zorgverleners (VKZVerloskundig Zorgverlener ) bij het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie.

In het kort

De zwangere neemt zelf contact op met de verloskundig zorgverlener (VKZ). Tijdens het eerste consult, dat bij voorkeur plaatsvindt voor week 13 van de zwangerschap, geeft de VKZ voorlichting over het bevolkingsonderzoek. Na toestemming van de zwangere vrouw wordt bloed afgenomen door de VKZ of een priklaboratorium.

Zodra de uitslag bekend is, licht de VKZ de zwangere in over de bloeduitslagen en over de eventuele consequenties. Indien de uitslagen daartoe aanleiding geven zet de VKZ vervolgacties in gang en/of draagt de zwangere over aan de tweedelijnszorg.

Kerntaken verloskundig zorgverlener (VKZ)

Onder de verloskundig zorgverlener verstaan we verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen.

De kerntaken van de verloskundig zorgverlener zijn:

  1. de zwangere vooraf adequaat informeren, zodat de verloskundig zorgverlener voldoet aan de eis van informed consent die voor screening geldt;
  2. bloedonderzoek aanbieden en laboratoriumuitslagen beoordelen;
  3. toedienings- en informatieformulieren volledig invullen, zowel voor de zwangere, voor eigen dossiervorming, voor de laboratoria als voor RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s , mede om procesbewaking en programmaevaluatie mogelijk te maken;
  4. zwangeren met een afwijkende screeningsuitslag gepaste zorg aanbieden en/of verwijzen;
  5. tijdig anti-RhD-Ig, HBIg en de eerste HB-vaccinatie toedienen aan geïndiceerde zwangeren en pasgeborenen;
  6. niet-anonieme melding bij de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst binnen 24 uur als er sprake is van een infectie met het hepatitis B-virus, waarbij HBsAgHepatitis B surface-antigeen: marker besmettelijkheid is aangetoond en bevestigd.