Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Draaiboek PSIE

Dit draaiboek beschrijft de uitvoering van het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE).

De PSIE is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt. Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), HIV, Rhesus (D)-antigeen, Rhesus (c)-antigeen en irregulaire erytrocytenantistoffen (IEA). Na de eerste bloedafname kunnen er binnen het bevolkingsonderzoek verschillende vervolgacties in gang gezet worden als de resultaten daartoe aanleiding geven.

Het bevolkingsonderzoek heeft als doel hepatitis B, HIV, congenitale syfilis en ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of de pasgeborene (HZFP) te voorkomen.

Het draaiboek is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de zorgverlening aan de zwangere en pasgeborene: verloskundigen,(verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, klinisch chemici, artsen-microbioloog, laboratoria, kinderartsen, medewerkers RIVM-DVP en overige geïnteresseerden.

Het draaiboek beschrijft welke taken op welke momenten in de zwangerschap moeten worden verricht. Het draaiboek is per 1 april 2018 bijgewerkt. Het betreft met name tekstuele wijzigingen.

Het draaiboek PSIE (PDF)

Uitgangspunt is dat de PSIE effectief, doelmatig, betrouwbaar en landelijk uniform wordt uitgevoerd

Contactinformatie

RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB)
Postbus 1 (postbak 49)
3720 BA Bilthoven
The Netherlands
Tel: +31 30 274 9111
Fax: +31 30 274 2971
 
Internet: http://www.rivm.nl/
E-mail: pns@rivm.nl

Zoeken:

Service