Dit draaiboek beschrijft de uitvoering van het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ).

De PSIE is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt. Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), HIVHumaan immunodeficientie virus , Rhesus (D)-antigeen, Rhesus (c)-antigeen en irregulaire erytrocytenantistoffen (IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen ). Na de eerste bloedafname kunnen er binnen het bevolkingsonderzoek verschillende vervolgacties in gang gezet worden als de resultaten daartoe aanleiding geven.

Het bevolkingsonderzoek heeft als doel hepatitis B, HIV, congenitale syfilis en ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of de pasgeborene (HZFPHemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene ) te voorkomen.

Het draaiboek is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de zorgverlening aan de zwangere en pasgeborene: verloskundigen,(verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, klinisch chemici, artsen-microbioloog, laboratoria, kinderartsen, medewerkers RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s en overige geïnteresseerden. 

Op 1 november 2018 is de website van het Draaiboek vernieuwd. Het betreft alleen visuele wijzigingen. Inhoudelijk is het draaiboek voor het laatst gewijzigd op 1 april 2018.

Uitgangspunt is dat de PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie effectief, doelmatig, betrouwbaar en landelijk uniform wordt uitgevoerd.