Nadat de zwangere is voorgelicht, zorgt de verloskundige zorgverlener voor bloedafname. Het laboratorium screent op hepatitis B, HIV Humaan immunodeficientie virus (Humaan immunodeficientie virus), syfilis (lues), en bepaalt de aan- of afwezigheid van het Rhesus(D)-en Rhesus (c)-antigeen (respectievelijk RhD en Rhc), irregulaire erytrocyten antistoffen ( IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen)) en de ABO-bloedgroep.

Stappenplan


Wat krijgt het laboratorium aangeleverd?

 

actie laboratorium

.

 • Ontvangst bloed en aanvraagformulier VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener).
 • Volg lokale protocol.

 

Wat doet het laboratorium?

 

actie laboratorium

.

Screening infectieziekten:

 • Onderzoek op HBsAg.
 • Onderzoek op hiv-antistoffen al of niet in combinatie met hiv-antigeen ( ELISA Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay, een laboratoriumtest voor het meten van macromoleculaire stoffen zoals eiwitten in bijvoorbeeld bloedmonsters. ELISA is een immunochemische bepaling gebaseerd op de specifieke binding tussen antigeen en antistof. (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay, een laboratoriumtest voor het meten van macromoleculaire stoffen zoals eiwitten in bijvoorbeeld bloedmonsters. ELISA is een immunochemische bepaling gebaseerd op de specifieke binding tussen antigeen en antistof.)).
 • Onderzoek op antistoffen tegen syfilis ( TPHA De primaire screeningstest op syfilis is de Treponema Pallidum Haemagglutination Assay (TPHA) (De primaire screeningstest op syfilis is de Treponema Pallidum Haemagglutination Assay (TPHA))/TPPA) of een Treponema-antistoffentest (EIA). De Treponema-antistoftest (EIA) wordt niet vergoed, conform de normaal hiervoor geldende NZa tariefcode maar in plaats daarvan de tariefcode die geldt voor de TPHA/TPPA.

Zie ook 'Screeningtesten en conclusies infectieziekten'.

..

Screening erytrocytenimmunisatie:

 • Bepaal ABO-bloedgroep, RhD-en Rhc-antigeen, en onderzoek plasma op IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen). In tegenstelling tot CBO-richtlijn, volstaat hier 1 meting.

 

Berichtgeving door laboratorium

 

actie laboratorium

.

aan VKZ: 

 • Verstuur definitieve conclusies van alle aandoeningen waarop gescreend wordt en de definitieve testuitslagen per aandoeningbinnen 1 week naar VKZ.
 • Bevestig telefonische uitslag zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch.
 • Vermeld weigering deelname aan een onderdeel PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) als 'bepaling: geweigerd' en 'labconclusie: niet uitgevoerd'.
 • Evt. 2e bloedmonster bij onduidelijke uitslag.

..

aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s):

Indien uitslag HBsAg, hiv,syfilis, en IEA niet afwijkend:

Verstuur definitieve conclusies van alle aandoeningen waarop gescreend wordt en de definitieve testuitslagen per aandoening gebundeld binnen 2 weken naar RIVM-DVP. Vermeld:

 • meisjesnaam, adres en BSN Burger Service Nummer (Burger Service Nummer) van zwangere;
 • à terme datum; 
 • naam en directe telefoonnummer aanvragende VKZ;
 • definitieve testuitslagen en eenduidige conclusie: HBsAg, hiv, syfilis, RhD, Rhc en IEA;
 • naam laboratorium;
 • datum bloedafname;
 • datum rapportage uitslag testen.

Indien HBsAg, hiv, syfilis en/of IEA afwijkend:

 • Bij (nog) onduidelijke uitslagen: verstuur geen uitslagen naar RIVM-DVP.
 • Verstuur definitieve conclusies van alle aanndoeningen waarop gescreend wordt en de definitieve testuitslagen inclusief geindiceerd confirmatieonderzoek per aandoening van alle onderzoeken gebundeld binnen 2 weken naar RIVM-DVP.
 • Na 2 weken definitieve conclusie nog niet bekend: verstuur al bekende conclusies per aandoening met testuitslagen naar RIVM-DVP, met melding 'conclusies en testuitslagen overige aandoeningen volgen'.

Opmerkingen:

 • Vermeld weigering deelname aan een onderdeel PSIE als 'bepaling: geweigerd' en 'labconclusie: niet uitgevoerd'.
 • Evt. 2e bloedmonster bij onduidelijke uitslag.