In 2016 is in overleg met VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  – en in afstemming met veldpartijen – besloten dat voor het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) vanaf 2017 een eigen RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/VWS tarief gehanteerd zal worden voor het laboratoriumonderzoek in plaats van de NZA tarieven – vastgesteld voor de eerstelijnsdiagnostiek – te volgen. De definitieve tarieven worden jaarlijks aan het eind van het jaar formeel door VWS vastgesteld. Deze tarieven zijn te vinden op de website van PNS.