RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) registreert wijzigingen in de zwangerschap, overdracht of verhuizing.

Doorgeven van wijzigingen.

Voor het doorgeven van wijzigingen is het Informatieformulier RIVM-DVP beschikbaar:


Wijzigingen in zwangerschap

De VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener) geeft wijzigingen in de zwangerschap van zwangeren met afwijkende uitslagen voor hepatitis B, hiv of syfilis, IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen)-positieve zwangeren, RhD-negatieve en/of Rhc-negatieve zwangere, binnen 1 week door aan RIVM-DVP:

 • wijziging à terme datum;
 • meerlingzwangerschap, inclusief het aantal kinderen;
 • verlies van zwangerschap (miskraam, abortus, intrauteriene vruchtdood) en de datum van verlies zwangerschap;
 • bevallen van overleden kind inclusief aantal weken zwangerschap en de datum;
 • overlijden zwangere.

Overdracht

Bij overdracht van begeleiding naar andere VKZ:

 • verwerk melding overdracht naar andere VKZ

Bij overdracht van begeleiding hepatitis B-positieve zwangere naar andere VKZ:

 • verwerk melding overdracht naar andere VKZ;
 • zorg voor tijdige levering vaccin bij juiste VKZ;
 • check bij contact over afleveren vaccin met eerstelijns VKZ of toedieningsformulieren, antwoordenveloppen en informatie over taken VKZ aanwezig zijn bij nieuwe VKZ;
 • stuur bij overdracht naar tweede lijn infoset naar nieuwe VKZ met informatie over betekenis hepatitis B-dragerschap en uitleg over te nemen vervolgstappen.

Bij overdracht van begeleiding Rhesus (D)-negatieve zwangere naar andere VKZ:

 • verwerk melding van overdracht naar andere VKZ;
 • zorg voor tijdige levering van anti-RhD-Ig bij juiste VKZ.

Verhuizing

Bij verhuizing van de zwangere:

 • verander het adres;
 • via 'mutatiehistorie' is eventueel het oude adres te achterhalen.

Bij verhuizing van hepatitis B-positieve, Rhesus (c)-negatieve en/of Rhesus (D)-negatieve zwangere:

 • controleer bij verhuizing naar een andere woonplaats of gegevens nieuwe VKZ zijn doorgegeven.

Bij verhuizing van hiv-positieve, hepatitis B-positieve en/of syfilis-positieve zwangere:

 • controleer of verwijzing heeft plaatsgevonden.