U leest hier wat de rol is van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) bij het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie.

In het kort

Nadat de zwangere is voorgelicht, zorgt de verloskundige zorgverlener voor bloedafname. Het laboratorium screent op hepatitis B, hiv, syfilis (lues), en bepaalt de aan- of afwezigheid van het Rhesus (D)-en Rhesus (c)-antigeen (respectievelijk RhD en Rhc), irregulaire erytrocyten antistoffen ( IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen)) en de ABO-bloedgroep. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) - DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) noteert de uitslagen in het dossier.