Rolbeschrijving laboratoria bij het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie. Per aandoening wordt beschreven wat de taken van het laboratorium zijn.

In het kort

Nadat de zwangere is voorgelicht, zorgt de verloskundig zorgverlener voor bloedafname. Het laboratorium screent het bloed op hepatitis B, hiv, syfilis (lues), en bepaalt de aan- of afwezigheid van het Rhesus (D)-en Rhesus (c)-antigeen (respectievelijk RhD en Rhc), irregulaire erytrocyten antistoffen (IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen ) en de ABO-bloedgroep. 

Kerntaken

Kerntaken

Eerste bloedonderzoek zwangeren

Eerste bloedonderzoek zwangeren

Vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek

Tarieven`

Tarieven PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie