U leest hier wie er in aanmerking komen voor vergoeding van deelname aan het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie).

Vanuit juridische kaders

Volgens de juridische kaders komen zwangere vrouwen in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) in de volgende situaties: 

  • indien zij ingeschreven staan in de BRP Basisregistratie Personen (Basisregistratie Personen) én in Nederland woonachtig zijn;
  • indien zij ingeschreven staan in de Protocollaire Basisadministratie, bijvoorbeeld (partners van) diplomaten, medewerkers internationale organisaties e.d.;
  • asielzoekers in de COA-opvang;
  • overige situaties waar het medisch belang screening noodzakelijk maakt.

Vanuit medische kaders

Naast de juridische kaders zijn er ook medische kaders. Daar waar sprake is van ‘medisch noodzakelijke zorg’ of ‘voorkoming van inbreuken op de volksgezondheid’ gaat het medisch belang altijd boven de juridische regels. In alle twijfelgevallen geldt dat vrouwen die in Nederland woonachtig zijn en verloskundige zorg ontvangen, deel kunnen nemen aan het bevolkingsonderzoek PSIE. 

De onderstaande tabel geeft voor een aantal groepen een toelichting.

Situatie

Deelname PSIE

Toelichting

Nederlandse zwangere vrouwen woonachtig over de grens in Duitsland of België

Nee

Deze zwangere vrouwen wonen niet in Nederland en staan niet ingeschreven in de BRP. Zij komen niet in aanmerking voor deelname aan de PSIE, ook niet als ze in Nederland werken. Voor deze groep geldt de verloskundige zorg van Duitsland of België.

Nederlandse diplomaten en militairen in het buitenland

Ja

Diplomaten of hun partners kunnen verloskundige zorg worden aangeboden conform Nederlandse richtlijnen of conform richtlijnen van het betreffende land. Dit geldt ook voor zwangeren die zijn uitgezonden door defensie. Voor vergoedingen voor militairen zie de website van SZVK. 

Nederlandse expats in het buitenland

Nee

Een expat is een Nederlander die voor relatief lange tijd in een ander land verblijft. Meestal betreft het de uitzending van werknemers door bedrijven. De in het buitenland verblijvende (gezinsleden van) expats staan normaliter niet ingeschreven in de BRP (wel in het Register Niet-Ingeschrevenen) en komen niet in aanmerking voor deelname aan het bevolkingsonderzoek PSIE.

Illegaal in Nederland verblijvende zwangere vrouwen

Ja

Onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen en asielzoekers die niet zijn ingeschreven in de BRP hebben toegang tot het bevolkingsonderzoek PSIE in het kader van ‘medisch noodzakelijke zorg’. De werkwijze in de reguliere zorg is het uitgangspunt.

Ook zwangere vrouwen die in een justitiële inrichting verblijven (bijv. vreemdelingenbewaring of detentiecentra) kunnen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek PSIE. Het feit dat zij waarschijnlijk binnenkort worden uitgezet, geeft zorginhoudelijk geen aanleiding tot een afwijkend beleid.

Informatie over  vergoeding van kosten voor eventueel vervolgonderzoek of behandeling:

Asielzoekers

Ja

Asielzoekers in Nederland, waaronder statushouders die zijn ingeschreven in de BRP, hebben toegang tot het bevolkingsonderzoek PSIE. De werkwijze in  de reguliere zorg is het uitgangspunt.

Informatie over vergoeding van kosten voor eventueel vervolgonderzoek of behandeling:

 

Administratieve afhandeling

Voor zwangeren die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek PSIE volgens de uitzonderingen beschreven in bovenstaande tabel is vooraf geen toestemming nodig van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s). Wel dienen alle acties uitgevoerd in het kader van PSIE te worden verantwoord conform geldende procedures beschreven in het draaiboek PSIE.

RIVM-DVP levert anti-RhD-Ig en hepatitis B-vaccin op indicatie aan de verloskundig zorgverlener. De administratieve afhandeling van (wijzigingen in) deelname, melding van eventuele toedieningen dient op de gebruikelijke wijze plaats te vinden met het betreffende ‘informatieformulier RIVM-DVP’. RIVM-DVP vergoedt laboratoria na aangeleverde laboratoriumuitslagen uit Praeventis Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVPRijksvaccinatieprogramma. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem. (Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVPRijksvaccinatieprogramma. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem.).