Het laboratorium screent het bloed op de genoemde aandoeningen. Als de uitslagen daartoe aanleiding geven, is vervolgonderzoek nodig.

Afwijkende uitslag hepatitis B

Afwijkende uitslag hepatitis B

Afwijkende uitslag hiv

Afwijkende uitslag hivHumaan immunodeficientie virus

Afwijkende uitslag syfilis

Afwijkende uitslag syfilis

Rhesus (D)-negatief

Rhesus (D)-negatief

Rhesus (c)-negatief

Rhesus (c)-negatief

IEA aangetoond

IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen aangetoond