Het bevolkingsonderzoek PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene (HZFPHemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene ) te voorkomen. Hiervoor wordt in week 27 (zwangerschapsduur) het bloed van RhD-negatieve zwangere vrouwen gescreend op IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen en wordt de RhD-bloedgroep van het kind bepaald. Afhankelijk van de uitslag vinden vervolgacties plaats. 

Stappenplan 

Bloedonderzoek week 27

Onderzoek navelstrengbloedbepaling door lokale laboratorium (bijzondere situatie) 


Bloedonderzoek week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0): Rhesus (D)-negatieve zwangeren

Berichtgeving door laboratorium

 

actie  laboratorium

.

aan VKZVerloskundig Zorgverlener :

 • Verstuur uitslag binnen 1 week naar VKZ
 • Vermeld datum rapportage uitslag onderzoek

..

aan RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s :

 • Verstuur uitslag binnen 2 weken naar RIVM-DVP 

 

Wat krijgt laboratorium Sanquin Diagnostiek aangeleverd?

 

actie  laboratorium

.

Ontvangst bloed zwangere en aanvraagformulier 27 "RhD en Rhc immunisatie".

 

Wat doet laboratorium Sanquin Diagnostiek?

 

actie  laboratorium

.

 • Bepaal ABO-bloedgroep en RhD-antigeen.
 • Verrricht foetale RhD-typering. 
 • Onderzoek plasma op antistoffen tegen RhD-antigeen en andere IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen .
 • Indien IEA gevonden: zie verder bij IEA.

 

Berichtgeving door laboratorium Sanquin Diagnostiek

 

actie  laboratorium

.

VKZ

 • Verstuur binnen 3 dagen na ontvangst bloed schriftelijk verslag met uitslagen, conclusies en advies naar VKZ. Eventueel vervolgonderzoek wordt niet vergoed in het kader van de PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

..

RIVM-DVP

 • Verstuur binnen 3 dagen na ontvangst bloed uitslagen en conclusies naar RIVM-DVP.
 • Vermeld naast standaardgegevens: naam laboratorium en datum bloedafname.

 

Onderzoek navelstrengbloedbepaling door lokale laboratorium (bijzondere situatie) 

Het lokale laboratorium bepaalt na de geboorte van het kind met spoed de RhD-bloedgroep in het navelstrengbloed:

 1. indien de uitslag van de foetale RhD-typering ontbreekt;
 2. bij de geboorte van meerlingen met een positieve foetale RhD-typering;
 3. in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende genetische variatie op geleide van SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Diagnostiek.

Wat krijgt lokale laboratorium aangeleverd?

 

actie  laboratorium

.

 • Bepaal direct RhD-antigeen kind(eren)
 • Controleer of geboortedatum kind(eren), tijdstip en datum bloedafname op formulier staat vermeld

 

Berichtgeving door het lokale laboratorium

 

actie  laboratorium

.

aan VKZ:

 • Meld binnen 3 uur uitslag aan VKZ. 
 • VKZ beschikt over anti-RhD-Ig voor toediening aan vrouw met RhD-positief kind. 

..

aan RIVM-DVP:

 • Verstuur binnen een week alle uitslagen en conclusies naar RIVM-DVP.
 • Vermeld naast standaardgegevens: datum bloedafname en geboortedatum kind.