Het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene ( HZFP Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene)) te voorkomen. Hiervoor wordt in week 27 (zwangerschapsduur) het bloed van Rhc-negatieve zwangere vrouwen nogmaals gescreend op laat-gevormde IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen).

Stappenplan

Berichtgeving door laboratorium 

 

actie  laboratorium

.

aan VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener):

 • Verstuur uitslag binnen 1 week naar VKZ.
 • Vermeld datum rapportage uitslag onderzoek.

..

aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s):

 • Verstuur uitslag binnen 2 weken naar RIVM-DVP.

 

Bloedonderzoek week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0): Rhesus (c)-negatieve zwangeren

Wat krijgt laboratorium Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Diagnostiek aangeleverd?

 

actie  laboratorium

.

Ontvangst bloed zwangere en aanvraagformulier "Screening 27e week".

 

Wat doet laboratorium Sanquin Diagnostiek?

 

actie  laboratorium

.

 • Bepaal ABO-bloedgroep en Rhc-antigeen.
 • Onderzoek plasma op antistoffen tegen Rhc-antigeen en andere IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen)
  Indien IEA gevonden: zie 'IEA aangetoond'

 

Berichtgeving door laboratorium Sanquin Diagnostiek

 

actie  laboratorium

.

aan VKZ:

 • Verstuur binnen een week schriftelijk verslag met uitslagen, conclusies en advies.
 • Eventueel vervolgonderzoek wordt niet vergoed in het kader van de PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)

..

aan RIVM-DVP:

 • Verstuur binnen 2 weken uitslagen en conclusies naar RIVM-DVP.
 • Vermeld naast standaardgegevens: naam laboratorium en datum bloedafname.