Met de screening op de infectieziekte hepatitis B wordt een eventuele besmetting van de moeder gesignaleerd. Hierdoor kan vroegtijdig actie worden ondernomen om de gevolgen van besmetting van het kind te voorkomen of te minimaliseren.

Stappenplan

Wat doet het laboratorium?

 

actie laboratorium

.

Bij positieve of reactieve uitkomst HBsAg: confirmatietest op zelfde monster.

Indien confirmatietest positief:

  • bepaal anti-HBc, HBeAg en anti-HBe.

 ..

Samenvattend: definitieve conclusie is:

  • Positief: HBsAg na confirmatie positief.
  • Negatief: HBsAg na confirmatie negatief.

Voor meer informatie zie ook 'Aandachtspunten bij de screening op infectieziekten' en 'Screening in het kort'.

 

Berichtgeving door laboratorium 

 

actie  laboratorium

.

aan VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener):

  • Verstuur definitieve conclusie inclusief testuitslagen binnen 1 weeknaar VKZ.
  • Bevestig telefonische uitslag zo spoedig mogelijk schriftelijke of elektronisch.
  • Wijs op meldingsplicht.

..

aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s):

  • Verstuur definitieve conclusies van alle aandoeningen waarop gescreend wordt en de definitieve testuitslagen na confirmatie-onderzoek gebundeld binnen 2 weken naar RIVM-DVP
  • Als zwangere test weigert, 'bepaling: geweigerd' en 'labconclusie: niet uitgevoerd'.
  • Indien 2 weken na binnenkomst bloedmonster nog geen definitieve conclusie: verstuur al bekende conclusies per aandoening met testuitslagen naar RIVM-DVP, met melding 'conclusies en testuitslagen overige aandoeningen volgen'

...

aan GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst):

  • Doe niet-anonieme melding bij GGD als er sprake is van een infectie met het hepatitis B-virus waarbij HBsAg is aangetoond en bevestigd.  Voor meer informatie zie ook www.rivm.nl/meldingsplicht.