Het bevolkingsonderzoek PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene (HZFPHemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene ) te voorkomen. Blijken IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen aanwezig te zijn, dan volgt vervolgonderzoek door SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. of BIBOBijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. .

Stappenplan


Wat doet het lokale laboratorium?

 

actie laboratorium

.

 • Verstuur bloedmonster naar SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Diagnostiek of BIBOBijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. voor specificering. Gebruik aanvraagformulier 1. Voor formulieren zie Sanquin of BIBO: aanvraagformulieren via www.bibo.umcg.nl, afnamemateriaal via 050 - 361 2299.
 • Vermeld op formulier naam en adres VKZVerloskundig Zorgverlener .
 • Het is belangrijk het transport van de bloedbuis zo kort mogelijk te houden. Zie 'Bloedverzending via PostNL

 

Berichtgeving door het lokale laboratorium

 

actie laboratorium

.

 • Verstuur (ongeconfirmeerde) uitslag binnen 1 week naar VKZ en binnen 2 weken naar RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s .
 • Uitslag vervolgonderzoek Sanquin Diagnostiek of BIBO volgt apart.

 

Wat doet laboratorium Sanquin Diagnostiek of BIBO?

 

actie laboratorium

.

Bepaal ABO-bloedgroep, RhD-, Rhc- en betreffende antigeen.

..

Bepaal of IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen potentieel klinisch relevant zijn:

 • specificiteit;
 • immunoglobuline-klasse;
 • titer.
Verricht zo nodig ADCC-testAntibody  Dependent  Cell  Mediated  Cytotoxicity  test:  voorspelt  de  ernst  van  HZFP.  . BIBO verricht geen ADCC-testen, maar stuurt deze indien nodig op naar Sanquin Diagnostiek.

...

Indien potentieel klinisch relevante IEA gevonden, bepaal per IEA:
 • aanwezigheid antigeen in bloed biologische vader.
Indien antigeen bij biologische vader aanwezig, bepaal:
 • homozygoot of heterozygoot

 

Berichtgeving door laboratorium Sanquin Diagnostiek of BIBO

 

actie laboratorium

.

aan VKZ:

Direct melden aan VKZ:

 • uitslag 27ste week onderzoek moeder: 'potentieel klinisch relevante IEA aanwezig', inclusief advies over vervolgstappen.

Binnen 2 dagen melden aan VKZ:

 • uitslag biologische vader: 'is antigeen homo- of heterozygoot aanwezig' (bepaling wordt uitgevoerd indien bij moeder potentieel klinisch relevante IEA aanwezig zijn en antigeen bij biologische vader aanwezig is).

Binnen 2 weken na ontvangst bloedmonster moeder alle uitslagen en conclusies met een definitief schriftelijk advies naar VKZ versturen. Vermeld naast standaardgegevens:

 • datum bloedafname vervolgonderzoek;
 • datum uitvoering (vervolg-)onderzoek;
 • typering IEA (meerdere IEA bij zwangere mogelijk);
 • per IEA: potentieel klinische relevantie;
 • uitslagen biologische vader indien bij moeder potentieel klinisch relevante IEA zijn gevonden:
 • antigeen aan- of afwezig
 • indien antigeen aanwezig: homozygoot of heterozygoot

..

Indien geïndiceerd:

 • verstuur transfusiekaartje met uitleg voor zwangere aan VKZ;
 • vermeld antistoffen in TRIXTransfusieregister irregulaire antistoffen en kruisproefproblemen. Landelijk informatiesysteem dat vanaf 2006 gegevens over de aanwezigheid van irregulaire erytrocytenantistoffen bevat. Informatie is beschikbaar voor alle bloedtransfusielaboratoria. TRIX wordt beheerd door Sanquin Diagnostiek. .

...

Geef schriftelijk advies over herhaalfrequentie onderzoek aan VKZ. Eventueel vervolgonderzoek wordt niet vergoed in het kader van de PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie .

....

aan RIVM-DVP:

Verstuur binnen 2 weken alle uitslagen en conclusies naar RIVM-DVP.