RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s levert in het kader van het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) anti-RhD-Ig aan verloskundig zorgverleners voor toediening aan RhD-negatieve zwangeren met een RhD-positief kind.

Levering en registratie anti-Rhd-lg

RIVM-DVP levert buffervoorraad doses anti-RhD-Ig aan VKZVerloskundig Zorgverlener voor toediening in week 30 (zwangerschapsduur vanaf week 30+0 tot uiterlijk 31+6) en na de bevalling. Anti-RhD-Ig in een dosering van 375 IEInternationale Eenheden is te verkrijgen via de plaatselijke apotheek. Indien levering van 375 IE anti-RhD-Ig door de plaatselijke apotheek niet (tijdig) mogelijk is, kan hierover contact worden opgenomen met de dichtstbijzijnde ziekenhuisapotheek. Toedieningsformulieren worden apart verstuurd als zwangere RhD-negatief is. RIVM-DVP registreert uitgegeven anti-RhD-Ig en bewaakt toediening.

Anti-Rhesus (D)-immunoglobuline

Anti-RhD-Ig is in Nederland verkrijgbaar van leveranciers: 

  1. in 375 of 1000 IE onder de naam RheDQuin (in een flacon); 
  2. in 1000 of 1500 IE onder de naam Rhophylac (in een voorgevulde spuit).

Rhophylac is ook toegelaten voor intraveneuze toediening.

Bewaren

Deze immunoglobulinen moeten in het donker bewaard worden bij een temperatuur van 2 tot 8 °C. Voor bewaartermijnen: zie bijsluiter. Aangebroken verpakkingen moeten worden vernietigd.

Levering

RIVM-DVP levert een buffervoorraad anti-RhD-Ig (alleen 1000 IE) aan VKZ voor toediening aan de (a.s.) moeder in week 30 (zwangerschapsduur uiterlijk week 32 en 0 dagen) en na de bevalling.

In overleg met RIVM-DVP is het mogelijk om een voorkeur voor een van de producten op te geven. Het RIVM-DVP kan niet garanderen dat het voorkeursproduct ook geleverd zal worden. 
Vanuit het bevolkingsonderzoek PSIE zullen facturen voor zelf verkregen anti-RhD-Ig niet vergoed worden. Een uitzondering vormen de verloskundige praktijken die gevestigd zijn op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Voor deze praktijken geldt dat een aparte afspraak kan worden gemaakt met het RIVM-DVP regiokantoor over de vergoeding.

De koelkast van de verloskundig zorgverlener moet voldoen aan de ‘Richtlijn Cold Chain’.

Uitgelicht: toedieningsformulieren en immunoglobulinen

Een speciale rol in het programma vervullen de toedieningsformulieren:

  • RIVM-DVP registreert de toediening van anti-RhD-Ig in verband met traceerbaarheid en verantwoording;
  • RIVM-DVP bewaakt dat de VKZ niet over anti-RhD-Ig beschikt zonder bijbehorende toedieningsformulieren;
  • toedieningsformulieren gaan altijd vergezeld van een portvrije antwoordenvelop;
  • blanco toedieningsformulieren zijn verkrijgbaar bij RIVM-DVP.