RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) levert in het kader van het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ( PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)) anti-RhD-Ig aan verloskundig zorgverleners voor toediening aan RhD-negatieve zwangeren met een RhD-positief kind.

Anti-Rhesus (D)-immunoglobuline

Anti-RhD-Ig is in Nederland verkrijgbaar: 

  1. in 375 of 1000 IE Internationale Eenheden (Internationale Eenheden) onder de naam RheDQuin (in een flacon); 
  2. in 1000 of 1500 IE onder de naam Rhophylac (in een voorgevulde spuit).

Let op: Bekijk laatste informatie over tijdelijke alternatieve producten binnen PSIE-programma.

Bewaren

Deze immunoglobulinen moeten in de originele verpakking bewaard worden bij een temperatuur van 2 tot 8 °C. De koelkast van de verloskundig zorgverlener moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor juiste opslag. Dit houdt onder andere in dat de koelkast alleen voor de opslag van medicatie wordt gebruikt en dat de temperatuur continu gemonitord wordt. Voor meer informatie zie Opslag: cold chain. Op Bijzondere situatie: hoe te handelen’  leest u wat u moet doen bij temperatuurafwijkingen tijdens de opslag van anti-RhD-Ig.

Voor bewaartermijnen: zie de verpakking. Flacons of voorgevulde spuiten die niet volledig zijn gebruikt, moeten worden vernietigd.

 

Levering

RIVM-DVP levert een buffervoorraad anti-RhD-Ig (alleen 1000 IE) aan VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener) voor toediening aan de (a.s.) moeder in week 30 (zwangerschapsduur vanaf week 30+0 tot uiterlijk 31+6) en na de bevalling.

Bij de producten die in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE worden geleverd aan verloskundigenpraktijken worden geen veiligheidsnaalden meegeleverd door RIVM-DVP. Voor meer informatie, zie deze veelgestelde vragen met betrekking tot het gebruik van veiligheidsnaalden.

Anti-RhD-Ig in een dosering van 375 IE is te verkrijgen via de plaatselijke apotheek. Indien levering van 375 IE anti-RhD-Ig door de plaatselijke apotheek niet (tijdig) mogelijk is, kan hierover contact worden opgenomen met de dichtstbijzijnde ziekenhuisapotheek. Wanneer er tijdelijk geen 375 IE anti-RhD-Ig leverbaar is kan er 1000 IE worden toegediend, zonder risico op overdosering.

Let op: Bekijk laatste informatie over tijdelijke alternatieve producten binnen PSIE-programma.

Kosten voor de zwangere

Vergoeding voor anti-RhD-Ig tijdens de zwangerschap en na de bevalling aan RhD-negatieve zwangeren met een RhD-positief kind vindt plaats vanuit het budget voor het bevolkingsonderzoek PSIE  (Rijksbegroting). Vanuit het bevolkingsonderzoek PSIE zullen facturen voor zelf verkregen anti-RhD-Ig niet vergoed worden. Een uitzondering vormen de verloskundige praktijken die gevestigd zijn op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Voor deze praktijken geldt dat een aparte afspraak kan worden gemaakt met het RIVM-DVP regiokantoor over de vergoeding.

Uitgelicht: toedieningsformulieren en immunoglobulinen

Toedieningsformulieren worden apart verstuurd als zwangere RhD-negatief is. RIVM-DVP registreert uitgegeven anti-RhD-Ig en bewaakt toediening:

  • RIVM-DVP registreert de toediening van anti-RhD-Ig in verband met traceerbaarheid en verantwoording;
  • RIVM-DVP bewaakt dat de VKZ niet over anti-RhD-Ig beschikt zonder bijbehorende toedieningsformulieren;
  • toedieningsformulieren gaan altijd vergezeld van een portvrije antwoordenvelop;
  • blanco toedieningsformulieren zijn verkrijgbaar bij RIVM-DVP.