Het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene ( HZFP Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene)) te voorkomen. Hiervoor wordt in week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0) het bloed van RhD-negatieve zwangere vrouwen gescreend op IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen) en wordt de RhD-bloedgroep van het kind bepaald. Afhankelijk van de uitslag vinden vervolgacties plaats.

Stappenplan 


Het dossier

 

actie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s)

.

Registreer uitslag.

..

Plaats een BRP Basisregistratie Personen (Basisregistratie Personen)-afnemer indicatie.

...

Vraag VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener) direct na ontvangst uitslag door middel van een rappelbrief of telefonisch om ontbrekende gegevens:

 • à terme datum.
.... Registreer in de loop van de zwangerschap eventuele extra toedieningen anti-RhD-Ig. Zie onder 'Bijzondere situaties'.

 

Week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0): bloedonderzoek

 

actie RIVM-DVP

.

 

Registreer uitslag Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Diagnostiek: 
 • RhD-antigeen;
 • aanwezigheid RhD-antistoffen en andere IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen);
 • foetale RhD-typering. 

Vermeld eveneens:

 •  naam laboratorium; 
 • naam VKZ;
 • datum bloedafname.

Meestal hebben IEA typering D, soms andere typering. Een zwangere kan meerdere IEA hebben. Deze allemaal registreren. 

..

 • Rappelleer in week 33 (zwangerschapsduur 33+0 tot en met 33+6) bij VKZ, als geen uitslagen zijn ontvangen.
 • Verstuur geen rappel indien uitslagen van RhD-bloedgroep afwijken van 12e weeks onderzoek.

 

Week 30 (zwangerschapsduur vanaf week 30+0 tot uiterlijk 31+6):  toediening anti-RhD-Ig

 

actie RIVM-DVP

.

Registreer toediening anti-RhD-Ig aan RhD-negatieve vrouwen met een RhD-positief kind (uitslag foetale RhD-typering). Vermeld: 
 • wie toedient (naam praktijk of ziekenhuis en naam van VKZ);
 •  datum toediening;
 • welk middel, chargenummer en dosis;
 • eventuele weigering. 

Indien geen uitslag foetale RhD-typering bekend in week 31 (zwangerschapsduur 31+0 tot en met 31+6):

 • VKZ laat alsnog foetale RhD-typering uitvoeren;
 • VKZ dient uiterlijk in week 31 (en 6 dagen) anti-RhD-Ig toe.

Opmerkingen:

 • Ook bij meerlingzwangerschap volstaat toediening 1000 IE Internationale Eenheden (Internationale Eenheden)

..

Rappelleer in week 35 (zwangerschapsduur 35+0 tot en met 35+6) bij VKZ:

 • als geen anti-RhD-Ig toedieningsformulier is ontvangen: is er sprake van weigering?
 • ontbrekende gegevens: datum toediening, chargenummer.

 

Na de bevalling: toediening anti-RhD-Ig

 

actie RIVM-DVP

.

Registreer toediening anti-RhD-Ig aan RhD-negatieve vrouwen met een RhD-positief kind. Vermeld: 
 • wie toedient (naam praktijk of ziekenhuis en naam van VKZ);
 • datum en tijdstip toediening;
 • welk middel, chargenummer en dosis;
 • geboortedatum en –tijdstip kind(eren);
 • eventuele weigering. 

Opmerking:

 • Tweeling: als beide kinderen RhD-positief zijn, 2 ampullen toedienen.
 • Meer kinderen RhD-positief: beleid afhankelijk uitslagen Kleihauertest.

..

Rappel bij VKZ is nodig als:

 • anti-RhD-Ig op dag 2 is toegediend, maar wegens ontbrekende tijdstippen geboorte en toediening niet is op te maken of dit is gebeurd binnen 48 uur na geboorte (anti-RhD-Ig moet binnen 48 uur zijn toegediend); 
 • als 6 weken na geboorte van een RhD-positief kind geen anti-RhD-Ig-toedieningsformulier ontvangen.

 

Na de bevalling: navelstrengbloedonderzoek door lokale laboratorium (bijzondere situatie) 

Het lokale laboratorium bepaalt na de geboorte van het kind met spoed de RhD-bloedgroep in het navelstrengbloed:

 1. indien de uitslag van de foetale RhD-typering ontbreekt;
 2. bij de geboorte van meerlingen met een positieve foetale RhD-typering;
 3. in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende genetische variatie op geleide van Sanquin Diagnostiek.

 

 

actie RIVM-DVP

.

Registreer uitslag bepaling(en) navelstrengbloed (afkomstig van lokale laboratorium).

..

Rappeleer bij VKZ als 6 weken na geboorte geen uitslag navelstrengbloed is ontvangen.