Het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene (HZFP Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene ) te voorkomen. Hiervoor wordt in week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0) het bloed van RhD-negatieve zwangere vrouwen gescreend op IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen en wordt de RhD-bloedgroep van het kind bepaald. Afhankelijk van de uitslag vinden vervolgacties plaats.

Stappenplan 


Het dossier

 

actie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s

.

Registreer uitslag.

..

Plaats een BRP Basisregistratie Personen -afnemer indicatie.

...

Vraag VKZ Verloskundig Zorgverlener direct na ontvangst uitslag door middel van een rappelbrief of telefonisch om ontbrekende gegevens:

 • à terme datum.
.... Registreer in de loop van de zwangerschap eventuele extra toedieningen anti-RhD-Ig. Zie onder 'Bijzondere situaties'.

 

Week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0): bloedonderzoek

 

actie RIVM-DVP

.

 

Registreer uitslag Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Diagnostiek: 
 • RhD-antigeen;
 • aanwezigheid RhD-antistoffen en andere IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen ;
 • foetale RhD-typering. 

Vermeld eveneens:

 •  naam laboratorium; 
 • naam VKZ;
 • datum bloedafname.

Meestal hebben IEA typering D, soms andere typering. Een zwangere kan meerdere IEA hebben. Deze allemaal registreren. 

..

 • Rappelleer in week 33 (zwangerschapsduur 33+0 tot en met 33+6) bij VKZ, als geen uitslagen zijn ontvangen.
 • Verstuur geen rappel indien uitslagen van RhD-bloedgroep afwijken van 12e weeks onderzoek.

 

Week 30 (zwangerschapsduur vanaf week 30+0 tot uiterlijk 31+6):  toediening anti-RhD-Ig

 

actie RIVM-DVP

.

Registreer toediening anti-RhD-Ig aan RhD-negatieve vrouwen met een RhD-positief kind (uitslag foetale RhD-typering). Vermeld: 
 • wie toedient (naam praktijk of ziekenhuis en naam van VKZ);
 •  datum toediening;
 • welk middel, chargenummer en dosis;
 • eventuele weigering. 

Indien geen uitslag foetale RhD-typering bekend in week 31 (zwangerschapsduur 31+0 tot en met 31+6):

 • VKZ laat alsnog foetale RhD-typering uitvoeren;
 • VKZ dient uiterlijk in week 31 (en 6 dagen) anti-RhD-Ig toe.

Opmerkingen:

 • Ook bij meerlingzwangerschap volstaat toediening 1000 IE Internationale Eenheden

..

Rappelleer in week 35 (zwangerschapsduur 35+0 tot en met 35+6) bij VKZ:

 • als geen anti-RhD-Ig toedieningsformulier is ontvangen: is er sprake van weigering?
 • ontbrekende gegevens: datum toediening, chargenummer.

 

Na de bevalling: toediening anti-RhD-Ig

 

actie RIVM-DVP

.

Registreer toediening anti-RhD-Ig aan RhD-negatieve vrouwen met een RhD-positief kind. Vermeld: 
 • wie toedient (naam praktijk of ziekenhuis en naam van VKZ);
 • datum en tijdstip toediening;
 • welk middel, chargenummer en dosis;
 • geboortedatum en –tijdstip kind(eren);
 • eventuele weigering. 

Opmerking:

 • Tweeling: als beide kinderen RhD-positief zijn, 2 ampullen toedienen.
 • Meer kinderen RhD-positief: beleid afhankelijk uitslagen Kleihauertest.

..

Rappel bij VKZ is nodig als:

 • anti-RhD-Ig op dag 2 is toegediend, maar wegens ontbrekende tijdstippen geboorte en toediening niet is op te maken of dit is gebeurd binnen 48 uur na geboorte (anti-RhD-Ig moet binnen 48 uur zijn toegediend); 
 • als 6 weken na geboorte van een RhD-positief kind geen anti-RhD-Ig-toedieningsformulier ontvangen.

 

Na de bevalling: navelstrengbloedonderzoek door lokale laboratorium (bijzondere situatie) 

Het lokale laboratorium bepaalt na de geboorte van het kind met spoed de RhD-bloedgroep in het navelstrengbloed:

 1. indien de uitslag van de foetale RhD-typering ontbreekt;
 2. bij de geboorte van meerlingen met een positieve foetale RhD-typering;
 3. in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende genetische variatie op geleide van Sanquin Diagnostiek.

 

 

actie RIVM-DVP

.

Registreer uitslag bepaling(en) navelstrengbloed (afkomstig van lokale laboratorium).

..

Rappeleer bij VKZ als 6 weken na geboorte geen uitslag navelstrengbloed is ontvangen.