Met de screening op syfilis wordt een eventuele besmetting van de moeder gesignaleerd. Hierdoor kan vroegtijdig actie worden ondernomen om de gevolgen van besmetting van het kind te voorkomen of te minimaliseren.

Stappenplan 

Het dossier

 

actie RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s

.

Registreer definitieve conclusies en onderliggende testuitslagen.

..

Plaats een BRPBasisregistratie Personen -afnemer indicatie voor de draagster. 
RIVM-DVP stuurt VKZVerloskundig Zorgverlener een brief dat een afwijkende uitslag is gevonden en verzoekt VKZ om verwijzing aan RIVM-DVP door te geven.

...

Indien conclusie ontbreekt: rappelleer bij laboratorium twee weken na ontvangst overige uitslagen.

....

Vraag VKZ na 4 weken door middel van een rappelbrief om ontbrekende gegevens:

  • reeds bekende syfilis-infectie;
  • verwijzing voor behandeling van syfilis.

.....

Registreer verwijzing voor behandeling van syfilis.

Ontvangst melding binnen 1 week na verwijzing.

......

Indien geen gegevens ontvangen:

  • neem 4 weken na ontvangst afwijkende uitslag contact op met VKZ of verwijzing heeft plaatsgevonden.