Met de screening op syfilis wordt een eventuele besmetting van de moeder gesignaleerd. Hierdoor kan vroegtijdig actie worden ondernomen om de gevolgen van besmetting van het kind te voorkomen of te minimaliseren.

Stappenplan 

Het dossier

 

actie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s)

.

Registreer definitieve conclusies en onderliggende testuitslagen.

..

Plaats een BRP Basisregistratie Personen (Basisregistratie Personen) afnemer indicatie voor de draagster.
De medisch adviseur van het RIVM neemt telefonisch contact op met de VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener) dat een afwijkende uitslag is gevonden en vraagt VKZ naar startdatum van behandeling met antibiotica.

...

Indien conclusie ontbreekt: rappelleer bij laboratorium twee weken na ontvangst overige uitslagen.

....

Registreer antibioticabehandeling voor syfilis, inclusief startdatum. Ontvangst melding via telefonisch contact medisch adviseur RIVM met VKZ.