Het bevolkingsonderzoek PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene (HZFPHemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene ) te voorkomen. Blijken IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen aanwezig te zijn, dan volgt vervolgonderzoek door SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. of BIBOBijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. .

Stappenplan

Het dossier

 

actie RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s

.

Registreer (voorlopige) uitslag positieve screening IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen van lokale laboratoriumHuisarts-, ziekenhuis- of streeklaboratorium .

..

Plaats een BRPBasisregistratie Personen -afnemer indicatie.

...

Vraag VKZVerloskundig Zorgverlener  na 4 weken door middel van een rappelbrief of telefonisch om ontbrekende gegevens:

 • achternaam biologische vader.

....

Registreer uitslag SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Diagnostiek of BIBOBijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. . Vermeld:

 • onderzoeksmoment waarop IEA aangetoond: ‘eerste bloedonderzoek zwangeren’ of ‘27e week onderzoek’;
 • datum bloedafname voor vervolgonderzoek;
 • datum uitvoering vervolgonderzoek;
 • typering IEA (meerdere IEA bij zwangere mogelijk);
 • per IEA: potentieel klinisch relevant of niet.

Bij potentieel klinisch relevante IEA is bloedafname biologische vader vereist. Registreer:

 • datum bloedafname biologische vader;
 • antigeen bij biologische vader aan- of afwezig;
 • indien antigeen aanwezig: homozygoot of heterozygoot.

.....

Rappeltermijnen voor ontbreken vervolguitslagen na ontvangst positieve IEA uitslag:

 • typering IEA: 3 weken, bij het aanvragende laboratorium;
 • per potentieel klinisch relevante IEA: bloedonderzoek biologische vader: antigeen aan- of afwezig: 4 weken bij Sanquin Diagnostiek of BIBO;
 • per IEA bij antigeen biologische vader aanwezig: bloedonderzoek biologische vader: homozygoot of heterozygoot: 4 weken bij Sanquin Diagnostiek of BIBO.