Het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene ( HZFP Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene)) te voorkomen. Blijken IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen) aanwezig te zijn, dan volgt vervolgonderzoek door Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) of BIBO Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.).

Stappenplan

Het dossier

 

actie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s)

.

Registreer (voorlopige) uitslag positieve screening IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen) van lokale laboratorium.

..

Plaats een BRP Basisregistratie Personen (Basisregistratie Personen)-afnemer indicatie.

...

Vraag VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener) na 4 weken door middel van een rappelbrief of telefonisch om ontbrekende gegevens:

 • achternaam biologische vader.

....

Registreer uitslag Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Diagnostiek of BIBO Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.). Vermeld:

 • onderzoeksmoment waarop IEA aangetoond: ‘eerste bloedonderzoek zwangeren’ of ‘27e week onderzoek’;
 • datum bloedafname voor vervolgonderzoek;
 • datum uitvoering vervolgonderzoek;
 • typering IEA (meerdere IEA bij zwangere mogelijk);
 • per IEA: potentieel klinisch relevant of niet.

Bij potentieel klinisch relevante IEA is bloedafname biologische vader vereist. Registreer:

 • datum bloedafname biologische vader;
 • antigeen bij biologische vader aan- of afwezig;
 • indien antigeen aanwezig: homozygoot of heterozygoot.

.....

Rappeltermijnen voor ontbreken vervolguitslagen na ontvangst positieve IEA uitslag:

 • typering IEA: 3 weken, bij het aanvragende laboratorium;
 • per potentieel klinisch relevante IEA: bloedonderzoek biologische vader: antigeen aan- of afwezig: 4 weken bij Sanquin Diagnostiek of BIBO;
 • per IEA bij antigeen biologische vader aanwezig: bloedonderzoek biologische vader: homozygoot of heterozygoot: 4 weken bij Sanquin Diagnostiek of BIBO.