Met de screening op hivHumaan immunodeficientie virus wordt een eventuele besmetting van de moeder gesignaleerd. Hierdoor kan vroegtijdig actie worden ondernomen om de gevolgen van besmetting van het kind te voorkomen of te minimaliseren. Als bij de zwangere vrouw hiv-antistoffen worden aangetoond, wordt zij verwezen naar een hiv-behandelcentrum.

Stappenplan 

Het dossier

 

actie RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s

.

Registreer definitieve conclusies en onderliggende testuitslagen.

..

Plaats een BRPBasisregistratie Personen -afnemer indicatie voor de draagster. RIVM-DVP stuurt VKZVerloskundig Zorgverlener een brief dat een afwijkende uitslag is gevonden en verzoekt VKZ om verwijzing aan RIVM-DVP door te geven.

...

Indien conclusie ontbreekt: rappelleer bij laboratorium twee weken na ontvangst overige uitslagen.

....

Vraag VKZ na 4 weken door middel van een rappelbrief om ontbrekende gegevens:

  • reeds bekende hivHumaan immunodeficientie virus -infectie;
  • verwijzing naar hiv-behandelcentrum.

.....

Registreer verwijzing naar hiv-behandelcentrum.

Ontvangst melding binnen 1 week na verwijzing.

......

Indien geen gegevens ontvangen:

  • neem 4 weken na ontvangst afwijkende uitslag contact op met VKZ of verwijzing heeft plaatsgevonden.