Met de screening op hiv wordt een eventuele besmetting van de moeder gesignaleerd. Hierdoor kan vroegtijdig actie worden ondernomen om de gevolgen van besmetting van het kind te voorkomen of te minimaliseren. Als bij de zwangere vrouw hiv-antistoffen worden aangetoond, wordt zij verwezen naar een hiv-behandelcentrum.

Stappenplan 

Het dossier

 

actie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s)

.

Registreer definitieve conclusies en onderliggende testuitslagen.

..

Plaats een BRP Basisregistratie Personen (Basisregistratie Personen)-afnemer indicatie voor de draagster. RIVM-DVP stuurt VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener) een brief dat een afwijkende uitslag is gevonden en verzoekt VKZ om verwijzing aan RIVM-DVP door te geven.

...

Indien conclusie ontbreekt: rappelleer bij laboratorium twee weken na ontvangst overige uitslagen.

....

Vraag VKZ na 4 weken door middel van een rappelbrief om ontbrekende gegevens:

  • reeds bekende hiv-infectie;
  • verwijzing naar hiv-behandelcentrum.

.....

Registreer verwijzing naar hiv-behandelcentrum.

Ontvangst melding binnen 1 week na verwijzing.

......

Indien geen gegevens ontvangen:

  • neem 4 weken na ontvangst afwijkende uitslag contact op met VKZ of verwijzing heeft plaatsgevonden.