Het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene ( HZFP Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene)) te voorkomen. Hiervoor wordt in week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0) het bloed van Rhc-negatieve zwangere vrouwen nogmaals gescreend op laat-gevormde IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen).

Stappenplan 

Het dossier

 

actie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s)

.

Registreer uitslag.

..

Plaats een BRP Basisregistratie Personen (Basisregistratie Personen)-afnemer indicatie.

...

Vraag VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener) direct na ontvangst uitslag door middel van een rappelbrief of telefonisch om ontbrekende gegevens:

  • à terme datum.

 

Week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0): bloedonderzoek

 

actie RIVM-DVP

.

Registreer uitslag Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Diagnostiek:

  • Rhc-antigeen;
  • aanwezigheid Rhc-antistoffen en andere IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen)

Vermeld eveneens:

  • naam laboratorium;
  • naam VKZ;
  • datum bloedafname.

Meestal hebben IEA typering D, soms andere typering. Een zwangere kan meerdere IEA hebben. Deze allemaal registreren.

..

Rappelleer in week 33 (zwangerschapsduur 33+0 tot en met 33+6) bij VKZ, als geen uitslagen zijn ontvangen. Bloedonderzoek dient plaats te vinden tussen week 27 en 29 (zwangerschapsduur 27+0 tot en met 29+6). 
Verstuur geen rappel indien uitslagen van Rhc-bloedgroep afwijken van 12e weeks onderzoek.