Het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene (HZFP Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene ) te voorkomen. Hiervoor wordt in week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0) het bloed van Rhc-negatieve zwangere vrouwen nogmaals gescreend op laat-gevormde IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen .

Stappenplan 

Het dossier

 

actie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s

.

Registreer uitslag.

..

Plaats een BRP Basisregistratie Personen -afnemer indicatie.

...

Vraag VKZ Verloskundig Zorgverlener direct na ontvangst uitslag door middel van een rappelbrief of telefonisch om ontbrekende gegevens:

  • à terme datum.

 

Week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0): bloedonderzoek

 

actie RIVM-DVP

.

Registreer uitslag Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Diagnostiek:

  • Rhc-antigeen;
  • aanwezigheid Rhc-antistoffen en andere IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen

Vermeld eveneens:

  • naam laboratorium;
  • naam VKZ;
  • datum bloedafname.

Meestal hebben IEA typering D, soms andere typering. Een zwangere kan meerdere IEA hebben. Deze allemaal registreren.

..

Rappelleer in week 33 (zwangerschapsduur 33+0 tot en met 33+6) bij VKZ, als geen uitslagen zijn ontvangen. Bloedonderzoek dient plaats te vinden tussen week 27 en 29 (zwangerschapsduur 27+0 tot en met 29+6). 
Verstuur geen rappel indien uitslagen van Rhc-bloedgroep afwijken van 12e weeks onderzoek.