Nadat de zwangere is voorgelicht, zorgt de verloskundige zorgverlener voor bloedafname. Het laboratorium screent op hepatitis B, hivHumaan immunodeficientie virus , syfilis (lues), en bepaalt de aan- of afwezigheid van het Rhesus (D)-en Rhesus (c)-antigeen (respectievelijk RhD en Rhc), irregulaire erytrocyten antistoffen (IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen ) en de ABO-bloedgroep. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s noteert de uitslagen in het dossier.

Het dossier

 

actie

.

Open dossier na ontvangst uitslagen bloedonderzoek laboratorium. Registreer:

  • meisjesnaam, adres en BSNBurger Service Nummer zwangere;
  • à terme datum;
  • of zwangere bekend is met dragerschap HBsAgHepatitis B surface-antigeen: marker besmettelijkheid of hivHumaan immunodeficientie virus -infectie;
  • code, naam aanvragend VKZVerloskundig Zorgverlener ;
  • definitieve conclusies en onderliggende testuitslagen: HBsAg, hiv, syfilis, RhD, Rhc en IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen ;
  • naam laboratorium;
  • datum bloedafname;
  • datum rapportage uitslagen.

..

Laboratorium levert definitieve conclusies en onderliggende testuitslagen gebundeld aan.

Indien na 2 weken nog geen definitieve uitslag van alle testen: laboratorium verstuurt al bekende conclusies per aandoening met testuitslagen naar RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s , met melding ‘conclusies en testuitslagen overige aandoeningen volgen’.

...

BSN komt binnen via BRPBasisregistratie Personen .

Bij ontbreken meisjesnaam, geboortedatum:

  • rappelleer meteen telefonisch bij VKZ;

Bij incomplete testuitslagen, datum bloedafname:

  • rappelleer 2 weken na binnenkomst eerste uitslagen bij hoofdlaboratorium.

....

Indien geen bijzonderheden: archiveer dossier

.....

Indien geïndiceerd: monitor zorg en registreer alle handelingen in dossier. Voor handelwijze: