Nadat de zwangere is voorgelicht, zorgt de verloskundige zorgverlener voor bloedafname. Het laboratorium screent op hepatitis B, hiv, syfilis (lues), en bepaalt de aan- of afwezigheid van het Rhesus (D)-en Rhesus (c)-antigeen (respectievelijk RhD en Rhc), irregulaire erytrocyten antistoffen ( IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen)) en de ABO-bloedgroep. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) noteert de uitslagen in het dossier.

Het dossier

 

actie

.

Open dossier na ontvangst uitslagen bloedonderzoek laboratorium. Registreer:

  • meisjesnaam, adres en BSN Burger Service Nummer (Burger Service Nummer) zwangere;
  • à terme datum;
  • of zwangere bekend is met dragerschap HBsAg of hiv-infectie;
  • code, naam aanvragend VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener);
  • definitieve conclusies en onderliggende testuitslagen: HBsAg, hiv, syfilis, RhD, Rhc en IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen);
  • naam laboratorium;
  • datum bloedafname;
  • datum rapportage uitslagen.

..

Laboratorium levert definitieve conclusies en onderliggende testuitslagen gebundeld aan.

Indien na 2 weken nog geen definitieve uitslag van alle testen: laboratorium verstuurt al bekende conclusies per aandoening met testuitslagen naar RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s), met melding ‘conclusies en testuitslagen overige aandoeningen volgen’.

...

BSN komt binnen via BRP Basisregistratie Personen (Basisregistratie Personen).

Bij ontbreken meisjesnaam, geboortedatum:

  • rappelleer meteen telefonisch bij VKZ;

Bij incomplete testuitslagen, datum bloedafname:

  • rappelleer 2 weken na binnenkomst eerste uitslagen bij hoofdlaboratorium.

....

Indien geen bijzonderheden: archiveer dossier

.....

Indien geïndiceerd: monitor zorg en registreer alle handelingen in dossier. Voor handelwijze:

Verzending van post per e-mail

Sinds 2019 loopt het project ‘Post per e-mail’, waarin gewerkt wordt aan de digitalisering van de communicatie tussen RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) en de VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener). Hierbij wordt de papieren post deels vervangen door brieven die per e-mail naar de VKZ verzonden worden en vervolgens ook per e-mail beantwoord kunnen worden door de VKZ. Dit betreft rappelbrieven, brieven waarin gevraagd wordt om verwijsgegevens en toedieningsformulieren. Er is gestart met de digitalisering van twee rappelbrieven en er zullen stapsgewijs meer brieven en formulieren beschikbaar komen in een e-mailformat. RIVM-DVP nodigt de komende tijd VKZ praktijken uit om aan te sluiten op de verzending van post per e-mail. Indien een VKZ praktijk de voorkeur heeft om alle communicatie toch per papieren post te blijven ontvangen, dan blijft dit ook een mogelijkheid.