Hoe registreert RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) weigering van deelname aan (onderdelen van) het PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)-programma of de weigering van opname persoonsgegevens in de registratie?

Bij weigering:

• Weigering deelname PSIE onderzoek: Indien een zwangere deelname aan het gehele PSIE-programma weigert, geef deze weigering dan door aan RIVM-DVP. Vermeld dan meisjesnaam, BSN Burger Service Nummer (Burger Service Nummer), postcode en geboortedatum; Formulier om informatie door te geven aan RIVM-DVP op www.rivm.nl/rivm-dvp/formulier. 
• Indien de zwangere deelname aan een onderdeel van het PSIE-programma weigert dan dient het laboratorium voor het betreffende onderdeel: ‘bepaling: geweigerd’ en ‘labconclusie: niet uitgevoerd’ door te geven. 
• Indien de zwangere na het eerste bloedonderzoek verdere deelname aan het PSIEprogramma weigert, dan dient de VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener) dit door middel van het informatieformulier aan RIVM-DVP door te geven. RIVM-DVP registreert de weigering en sluit het zwangerschapsdossier. Formulier om informatie door te geven aan RIVM-DVP op www.rivm.nl/rivm-dvp/formulier.