Indien een cliënt aangeeft dat zij niet wil dat haar persoonlijke gegevens in het informatiesysteem Praeventis Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVPRijksvaccinatieprogramma. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem. (Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVPRijksvaccinatieprogramma. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem. ) blijven staan dan kan dit door de VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener ) worden doorgeven aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s ) met het informatieformulier.

Formulier om informatie door te geven aan RIVMDVP op www.rivm.nl/rivm-dvp/formulier. De naam van de cliënt en andere gegevens worden na afloop verwijderd. De uitslagen van het bloedonderzoek blijven staan zonder BSN Burger Service Nummer (Burger Service Nummer), naam, adres of geboortedatum.