Indien een cliënt aangeeft dat zij niet wil dat haar persoonlijke gegevens in het informatiesysteem Praeventis Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVPRijksvaccinatieprogramma. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem. (Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVPRijksvaccinatieprogramma. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem.) blijven staan dan kan dit door de VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener) worden doorgeven aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) met het informatieformulier.

Formulier om informatie door te geven aan RIVMDVP op www.rivm.nl/rivm-dvp/formulier. De naam van de cliënt en andere gegevens worden na afloop verwijderd. De uitslagen van het bloedonderzoek blijven staan zonder BSN Burger Service Nummer (Burger Service Nummer), naam, adres of geboortedatum.