Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek bewaakt de kwaliteit van de keten. 

Het RIVM/CvB bewaakt de kwaliteit van de keten door:

  • het vaststellen van kwaliteitseisen;
  • de evaluatie en monitoring van het programma;
  • de evaluatie van wijzigingen in het programma;
  • het signaleren van nieuwe ontwikkelingen naar de minister.

RIVM-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s heeft een eigen kwaliteitsborgingssysteem en sluit contracten en/of overeenkomsten met de uitvoerders (onder andere laboratoria) waarin kwaliteitseisen zijn opgenomen.

De koepelorganisaties van de verloskundig zorgverleners (KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie , VVAHVereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen ) dragen zorg voor adequate voorlichting over het programma in opleiding en (na)scholings-programma's.

Het kwaliteitssysteem voor laboratoria is opgesteld door de CCKLCoordinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg. (Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg). Voor het bevolkingsonderzoek PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie is CCKL-accreditatie ISO 15189 van toepassing.

In het kader van kwaliteitsborging wordt alleen nog gewerkt met geaccrediteerde laboratoria en dienen de gegevens vanuit de laboratoria elektronisch via een MEDLAB- of XML-bericht te worden aangeleverd aan RIVM-DVP.