Het uitgangspunt voor de uitvoering van het screeningsprogramma is dat de ketenpartners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in dit draaiboek. De ketenpartners kennen binnen hun eigen organisaties een systeem van kwaliteitsborging conform de wettelijke voorschriften.

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)

Het RIVM-CvB bewaakt de kwaliteit van de keten door:

  • het vaststellen van kwaliteitseisen;
  • de evaluatie en monitoring van het programma;
  • de evaluatie van wijzigingen in het programma;
  • het signaleren van nieuwe ontwikkelingen naar de minister.

 

RIVM- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s)

RIVM-DVP heeft een eigen kwaliteitsborgingssysteem en sluit contracten en/of overeenkomsten met de uitvoerders (onder andere laboratoria) waarin kwaliteitseisen zijn opgenomen.

 

Verloskundig zorgverleners

De koepelorganisaties van de verloskundig zorgverleners ( KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)), NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), VVAH Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen (Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen)) dragen zorg voor adequate voorlichting over het programma in opleiding en (na)scholings-programma's.

 

Laboratoria

Het kwaliteitssysteem voor laboratoria is opgesteld door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA accrediteert medische laboratoria op basis van de norm ISO 15189. Dit is ook relevant voor het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)
In het kader van kwaliteitsborging wordt alleen nog gewerkt met geaccrediteerde laboratoria en dienen de gegevens vanuit de laboratoria elektronisch via een MEDLAB- of XML-bericht te worden aangeleverd aan RIVM-DVP.