Beleid bij Rhesus (c)-negatieve zwangeren

Vanaf 1 juli 2011 worden alle Rhc-negatieve zwangeren bij een zwangerschapsduur van 27 weken (niet vóór zwangerschapsduur 27+0) nogmaals getest op de aanwezigheid van Rhc-IEAIrregulaire erytrocytenantistoffen en andere IEA. Dit onderzoek wordt verricht door SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Diagnostiek.