Eerstvolgend consult na ontvangst van de uitslag RhD-negatief

 

actie VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener)

.

 • Bewaar uitslag in dossier zwangere.

..

...

 • Maak afspraak voor bloedafname in week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0). 
 • Bestellen RhD-immunisatie set (buis, afnamenaald, naaldhouder en aanvraagformulieren 'Rhesus D en Rhesus c immunisatie Formulier 27' via de website van Sanquin. Downloaden van het aanvraagformulier: 'Rhesus D en Rhesus c immunisatie Formulier 27'.

 

Week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0)

 

actie VKZ

.

 • Bloedafname mag niet vóór week 27 (zwangerschapsduur <27+0) in verband met de betrouwbaarheid van het IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen)-onderzoek.
 • Bloedafname voor bepaling IEA en foetale RhD-typering bij voorkeur in week 27 of 28 (27+0 tot en met 28+6). Verstuur bloed en het volledig ingevulde aanvraagformulier 'Rhesus D en Rhesus c immunisatie Formulier 27' naar Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Diagnostiek. Let op: is de zwangere ook Rhc-negatief? Vermeld dit op het aanvraagformulier.
 • Het is belangrijk het transport van de bloedbuis zo kort mogelijk te houden. Zie ook onder 'Bloed verzenden met PostNL'.
 • Ter controle bepaalt het laboratorium nogmaals de ABO-bloedgroep, voor RhD negatieve vrouwen het RhD-antigeen en voor Rhc negatieve vrouwen het Rhc-antigeen.
 • Een foetale RhD-typering is ook zinvol als vader RhD-negatief is. Zie "Bijzondere situaties" voor een toelichting.
 • Is zwangere RhD-negatief en zijn er RhD-IEA gevonden bij het eerste bloedonderzoek? Zie "Bijzondere situaties" voor een toelichting.

..

 • Maak afspraak voor uitslag en eventuele vervolgacties in week 30 (zwangerschapsduur 30+0 tot en met 30+6).

 

Week 29 (uiterlijk week 31, zwangerschapsduur 29+0 tot en met 31+6)

 

actie VKZ

.

 • Bel Sanquin Diagnostiek indien in week 31  (31+0 tot en met 31+6) geen uitslag is ontvangen van de foetale RhD-typering: 020-5123373.

Indien geen uitslag foetale RhD-typering bekend is:

 • Informeer bij Sanquin; 
 • laat indien nodig alsnog een foetale RhD-typering uitvoeren;

..

 • Beoordeel uitslag op volledigheid en afwijkingen. Noteer uitslag foetale RhD-typering in status zwangere.

...

 • Indien RhD-negatieve vrouw zwanger is van RhD-positief kind: zorg voor beschikbaarheid 1000 IE Internationale Eenheden (Internationale Eenheden) anti-RhD-Ig en anti-RhD-Ig-toedieningsformulier.
 • RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening &amp; Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening &amp; Preventieprogramma’s) levert een buffervoorraad anti-RhD-Ig voor toediening in week 30 (uiterlijk week 31 + 6 dagen) en post-partum, zie ook bij 'Geneesmiddelen'.

 

Week 30 (zwangerschapsduur vanaf week 30+0 tot uiterlijk 31+6): alleen RhD-neg zwangeren met RhD-pos kind

 

actie VKZ

.

Anti-RhD-Ig bij voorkeur in week 30 toedienen (niet eerder), zodat het de gehele verdere zwangerschapsduur werkzaam is. Toediening moet gebeuren bij een zwangerschapsduur van uiterlijk 31weken + 6 dagen.

Indien in week 31 nog geen uitslag foetale RhD-typering bekend is:

 • neem eerst bloed af voor de foetale RhD-typering en de screening op IEA
 • dien daarna anti-RhD-Ig toe.

..

Dien 1000 IE anti-RhD-Ig toe.

 • Toediening is alleen nodig als zwangere geen RhD-IEA heeft.
 • Zie onder "Bijzondere situaties" als er RhD-IEA zijn gevonden bij het eerste bloedonderzoek of in week 27.
 • Is kort voor week 30 al anti-RhD-Ig toegediend om een andere reden? Of heeft zwangere een coronavaccinatie gehad? Zie onder "Bijzondere situaties".
 • Ook bij meerlingzwangerschap volstaat toediening 1000 IE.

...

 • Noteer toediening anti-RhD-Ig in status zwangere.

....

 • Meld toediening (of weigering) anti-RhD-Ig aan RIVM-DVP binnen 1 week met behulp van volledig ingevulde anti-RhD-Ig-formulier.

Indien anti-RhD-Ig is toegediend zonder dat de uitslag van de foetale RhD-typering bekend was:

 • meld aan RIVM-DVP dat anti-RhD-Ig is toegediend zonder dat de uitslag van de foetale RhD-typering bekend was.

 

Vóór week 35 (zwangerschapsduur <35+0)

 

actie VKZ

.

Alleen RhD-neg zwangeren met RhD-pos kind:

 • Controleer beschikbaarheid anti-RhD-Ig voor postpartum toedieningen plus anti-RhD-toedieningsformulier.

 

Na de bevalling: onderzoek navelstrengbloed door lokale laboratorium (bijzondere situatie)

 

actie VKZ

.

Laat het lokale laboratorium met spoed de RhD-bloedgroep van kind(eren) bepalen in navelstrengbloed:

 1. indien de uitslag van de foetale RhD-typering ontbreekt;
 2. bij de geboorte van meerlingen met een positieve foetale RhD-typering;
 3. in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende genetische variatie op geleide van Sanquin Diagnostiek.

..

Neem navelstrengbloed af. Voorkom contaminatie met moederlijk bloed (dat antistoffen kan bevatten) door buitenkant navelstreng te ontdoen van maternaal bloed voordat u het bloed eraan onttrekt.

 • Vermeld voornaam (indien meerling), tijdstip en datum bloedafname op lab-formulier. 
 • Laat het lokale laboratorium met spoed de RhD-bloedgroep van kind(eren) bepalen.

 

Na de bevalling: alleen RhD-neg zwangeren met RhD-positief kind

 

actie VKZ

.

Dien binnen 48 uur na geboorte 1000 IE anti-RhD-Ig toe aan moeder.

 • Is er kort voor de bevalling al anti-RhD-Ig toegediend om een andere reden? Of heeft zwangere een coronavaccinatie gehad? Zie onder "Bijzondere situaties".
 • Voor beleid bij meerling: zie 'Bijzondere situaties'.
 • RIVM-DVP levert buffervoorraad anti-RhD-Ig voor toediening in week 30 (zwangerschapsduur vanaf week 30+0 tot uiterlijk 31+6) en postpartum, zie ook 'Geneesmiddelen'.

..

Meld toediening (of weigering) aan RIVM-DVP binnen 1 week met behulp van volledig ingevulde anti-RhD-Ig-toedieningsformulier.