Het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) heeft als doel ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene ( HZFP Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene)) te voorkomen. Blijken IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen) aanwezig te zijn bij het eerste bloedonderzoek (voor week 13) of in week 27, dan volgt vervolgonderzoek door Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) of BIBO Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.).

Stappenplan

 

actie VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener)

.

Na ontvangst van de uitslag ' IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen) aanwezig'

  • Beoordeel uitslag op volledigheid en afwijkingen. Laat met spoed het eventueel ontbrekende bepalen. BIBO Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.): aanvraagformulieren via www.bibo.umcg.nl, afnamemateriaal via 050 - 361 2299.
  • Bewaar uitslag in dossier zwangere. 

 

  • Wacht advies Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Diagnostiek of BIBO af en volg dat.
  • Indien u afwijkt van het advies, leg vast waarom en koppel terug naar Sanquin Diagnostiek of BIBO. Eventuele vervolgacties worden niet vergoed in het kader van de PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie).
  • Is zwangere RhD-negatief en zijn er RhD-IEA gevonden bij het eerste bloedonderzoek? Zie onder 'Bijzondere situaties'.

..

Eerstvolgend consult

  • Deel uitslag mee en overhandig informatiemateriaal.
...

Gedurende zwangerschap

Wijzigingen in de zwangerschap of overdracht c.q. overname van zorg doorgeven aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) met het 'Informatieformulier RIVM-DVP'.

....

Vervolg zwangerschap en na de bevalling

  • Volg advies Sanquin Diagnostiek of BIBO.
  • Indien u afwijkt van het advies, leg vast waarom en koppel terug naar Sanquin Diagnostiek of BIBO. Eventuele vervolgacties worden niet vergoed in het kader van de PSIE.

Bestellen aanvraagformulier nader onderzoek op IEA: formulier 1 Sanquin of BIBO (of via 050 – 361 2299)