De syfilisscreening vóór een zwangerschapsduur van 13 weken verschilt niet van de diagnostiek bij niet-zwangeren. Afhankelijk van de uitslag vinden vervolgacties plaats.

Stappenplan

 

actie VKZVerloskundig Zorgverlener

.

Na bevestiging afwijkende uitslag

 • Beoordeel de uitslag op volledigheid en afwijkingen.
 • Laat met spoed het eventueel ontbrekende bepalen.
 • Bij niet-conclusieve uitslagen waarbij een vroege infectie niet kan worden uitgesloten kan het laboratorium adviseren na 3 tot 4 weken een vervolgonderzoek te overwegen (niet vergoed vanuit het PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie -programma).
 • Bewaar uitslag in dossier zwangere.

.. 

Eerstvolgend consult

 • Vergewis u ervan dat zwangere geen bezwaar heeft tegen aanwezigheid derden bij gesprek zoals partner.
 • Deel uitslag mee. Spreek niet van positieve uitslag, maar van geïnfecteerd zijn.
 • Primo-infectie: verwijs zwangere naar tweede lijns VKZ. Positieve serologie zonder eerdere behandeling: overleg met tweedelijn. Conform Verloskundig vademecum. Zie ook Richlijn SOASeksueel overdraagbare aandoeningen.
 • Informeer huisarts.

 

 Bericht aan RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s

 • Meld gegevens van verwijzing aan RIVM-DVP door middel van het 'antwoordformulier syfilis-positief' dat de VKZ heeft ontvangen. 
 • Vermeld ook of zwangere voor de zwangerschap al bekend was met doorgemaakte syfilis.

... 

Vervolg zwangerschap

 • Controleer beschikbaarheid materiaal bloedafname bij kind(eren) en moeder, en bestel zonodig aanvraagformulier RIVM/IDSCentrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening (onderdeel van het RIVM) (030-2742126).
 • Houd bij risicogroepen rekening met tussentijdse infectie van de zwangere met HBVHepatitis B-virus hivHumaan immunodeficientie virus en syfilis. Geef herhaaldelijk voorlichting en herhaal zo nodig het laboratoriumonderzoek (niet vergoed in het kader van de PSIE).

 ....

Na de bevalling

 • Neem bloed af bij moeder en kind. Tussen bloedafname moeder en kind mag maximaal 3 dagen zitten. 
  Voor juiste interpretatie titerbepalingen is het essentieel dat sera moeder en kind samen worden opgestuurd. Wordt niet vergoed vanuit het PSIE-programma. 
 • Bij gebruik navelstrengbloed: voorkom contaminatie met moederlijk bloed, dat antilichamen kan bevatten. Ontdoe buitenkant navelstreng van maternaal bloed voordat u bloed kind eraan onttrekt.
 • Stuur bloed moeder en kind naar het gebruikelijke lokale laboratoriumHuisarts-, ziekenhuis- of streeklaboratorium . Deze verzendt de bloedmonsters naar RIVM/IDS.

Verwijs pasgeborene naar kinderarts als:

 • moeder bekend is met een primo-infectie
 • kind verdacht wordt van een congenitale syfilis.