De syfilisscreening vóór een zwangerschapsduur van 13 weken verschilt niet van de diagnostiek bij niet-zwangeren. Afhankelijk van de uitslag vinden vervolgacties plaats.

Stappenplan

 

actie VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener)

.

Na bevestiging afwijkende uitslag

 • Beoordeel de uitslag op volledigheid en afwijkingen.
 • Laat met spoed het eventueel ontbrekende bepalen.
 • Bij niet-conclusieve uitslagen waarbij een vroege infectie niet kan worden uitgesloten kan het laboratorium adviseren na 3 tot 4 weken een vervolgonderzoek te overwegen (niet vergoed vanuit het PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)-programma).
 • Bewaar uitslag in dossier zwangere.

.. 

Eerstvolgend consult

 • Vergewis u ervan dat zwangere geen bezwaar heeft tegen aanwezigheid derden bij gesprek zoals partner.
 • Deel uitslag mee. Spreek niet van positieve uitslag, maar van geïnfecteerd zijn.
 • Primo-infectie: verwijs zwangere naar tweede lijns VKZ. Positieve serologie zonder eerdere behandeling: overleg met tweedelijn. Conform Verloskundig vademecum. Zie ook Richlijn SOA.
 • Informeer huisarts.

 

 Bericht aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s)

 • De medisch adviseur van het RIVM neemt telefonisch contact op met de VKZ dat een afwijkende uitslag is gevonden en vraagt VKZ naar de startdatum van de behandeling met antibiotica.

... 

Vervolg zwangerschap

 • Controleer beschikbaarheid materiaal bloedafname bij kind(eren) en moeder, en bestel zonodig aanvraagformulier RIVM/ IDS Centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening (onderdeel van het RIVM) (Centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening (onderdeel van het RIVM)) (088-689 7570).
 • Houd bij risicogroepen rekening met tussentijdse infectie van de zwangere met HBV Hepatitis B-virus (Hepatitis B-virus), hiv en syfilis. Geef herhaaldelijk voorlichting en herhaal zo nodig het laboratoriumonderzoek (niet vergoed in het kader van de PSIE).

 ....

Na de bevalling

 • Neem bloed af bij moeder en kind. Tussen bloedafname moeder en kind mag maximaal 3 dagen zitten. 
  Voor juiste interpretatie titerbepalingen is het essentieel dat sera moeder en kind samen worden opgestuurd. Wordt niet vergoed vanuit het PSIE-programma. 
 • Bij gebruik navelstrengbloed: voorkom contaminatie met moederlijk bloed, dat antilichamen kan bevatten. Ontdoe buitenkant navelstreng van maternaal bloed voordat u bloed kind eraan onttrekt.
 • Stuur bloed moeder en kind naar het gebruikelijke lokale laboratorium. Deze verzendt de bloedmonsters naar RIVM/IDS.

Verwijs pasgeborene naar kinderarts als:

 • moeder bekend is met een primo-infectie
 • kind verdacht wordt van een congenitale syfilis.