Bij Rhc-negatieve zwangeren (het Rhc-antigeen is niet aanwezig) wordt in week 27 (zwangerschapsduur) opnieuw bloed afgenomen. Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Diagnostiek onderzoekt dit bloed op antistoffen tegen het Rhc-antigeen, de zogenaamde Rhc-irregulaire erytrocytenantistoffen (Rhc- IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen)), en andere antigenen.

Stappenplan

 

actie VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener)

.

Na ontvangst van de uitslag

  • Bewaar uitslag in dossier zwangere.

..

Eerstvolgend consult

  • Deel uitslag mee.
  • Overhandig de folder 'Informatie voor zwangere vrouwen met bloedgroep Rhesus D-negatief of Rhesus c-negatief.
  • Maak afspraak voor bloedafname in week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0).

...

Gedurende zwangerschap

Wijzigingen in de zwangerschap of overdracht c.q. overname van zorg doorgeven aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) met het 'Informatieformulier RIVM-DVP'.

.... 

Week 27 (niet vóór zwangerschapsduur 27+0)

  • Bloedafname voor bepaling IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen) bij voorkeur in week 27 of 28 (27+0 tot en met 28+6). 
  • Verstuur bloed en het volledig ingevulde Aanvraagformulier 27 - RhD en RhC immunisatie naar Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Diagnostiek. Let op: is de zwangere ook RhD-negatief? Vermeld dit op het aanvraagformulier.
  • Bloedafname mag niet vóór week 27 (zwangerschapsduur <27+0). Het  is belangrijk het transport van de bloedbuis zo kort mogelijk te houden. Zie ook onder 'Bloed verzenden met PostNL'.

.....

Na ontvangst uitslag