U vindt hier een overzicht afkortingen en begrippen bij de PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie).

Afkortingen en begrippen 

Afkorting/begrip

Betekenis

ADCC-test Antibody  Dependent  Cell  Mediated  Cytotoxicity  test:  voorspelt  de  ernst  van  HZFP.  (Antibody  Dependent  Cell  Mediated  Cytotoxicity  test:  voorspelt  de  ernst  van  HZFP. )

Antibody  Dependent  Cell  Mediated  Cytotoxicity  test:  voorspelt  de  ernst  van  HZFP Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene)

ALAT Alanine aminotransferase: een enzym dat voornamelijkvoorkomtin het cytoplasma van levercellen en in geringe mate in spier-, hart- en  niercellen.  Een hoge bloedwaarde (>45… (Alanine aminotransferase: een enzym dat voornamelijkvoorkomtin het cytoplasma van levercellen en in geringe mate in spier-, hart- en  niercellen.  Een hoge bloedwaarde (>45…)

Alanine aminotransferase: een enzym dat voornamelijkvoorkomtin het cytoplasma van levercellen en in geringe mate in spier-, hart- en  niercellen.  Een hoge bloedwaarde (>45 IU/l) duidt  op  leverbeschadiging.

Anti-HBc Antistoffen  (zowel  IgM  als  IgG)  tegen  HBcAg.  Aanwezigheid  duidt  op  oude  of  recente  infectie.  Anti-HBc  zijn  niet  aanwezig  na  vaccinatie. Marker voor  ooit  doorgemaakte … (Antistoffen  (zowel  IgM  als  IgG)  tegen  HBcAg.  Aanwezigheid  duidt  op  oude  of  recente  infectie.  Anti-HBc  zijn  niet  aanwezig  na  vaccinatie. Marker voor  ooit  doorgemaakte …)

Antistoffen  (zowel  IgM  als  IgG)  tegen  HBcAg.  Aanwezigheid  duidt  op  oude  of  recente  infectie.  Anti-HBc  zijn  niet  aanwezig  na  vaccinatie. Marker voor  ooit  doorgemaakte  hepatitis B-infectie, zegt niets over genezing 

Anti-HBe Antistoffen tegen HBeAg. Seroconversie naar anti-HBe in de behandeling van chronische dragers suggerert lage/geen virusreplicatie en besmettellijkheid. (Antistoffen tegen HBeAg. Seroconversie naar anti-HBe in de behandeling van chronische dragers suggerert lage/geen virusreplicatie en besmettellijkheid.)

Antistoffen tegen HBeAg. Seroconversie naar anti-HBe in de behandeling van chronische dragers suggerert lage/geen virusreplicatie en besmettellijkheid

BIBO Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.)

Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.

BRP Basisregistratie Personen (Basisregistratie Personen) 

Basisregistratie Personen 

BSN Burger Service Nummer (Burger Service Nummer)

Burgerservicenummer.

CCKL Coordinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg. (Coordinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg.)

Coordinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg.

CLAUS Centraal Laboratorium Aanvraag- en Uitslagsysteem van Sanquin Diagnostiek. (Centraal Laboratorium Aanvraag- en Uitslagsysteem van Sanquin Diagnostiek.)

Centraal Laboratorium Aanvraag- en Uitslagsysteem van Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Diagnostiek.

CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)

Centrum voor Bevolkingsonderzoek

CVZ College voor Zorgverzekeringen (College voor Zorgverzekeringen)

College voor Zorgverzekeringen

Confirmatietest Een (serie) testen in hetzelfde bloedmonster om de positieve uitslag van de eerste screentest te bevestigen of verwerpen. (Een (serie) testen in hetzelfde bloedmonster om de positieve uitslag van de eerste screentest te bevestigen of verwerpen.)

Een (serie) testen in hetzelfde bloedmonster om de positieve uitslag van de eerste screentest te bevestigen of verwerpen

EA Entadministraties. Deze afkorting was zowel van toepassing op de provinciale en regionale, als op de grootstedelijke entadministraties. De entadministraties zijn onderdeel van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en heten nu RIVM-DVP. (Entadministraties. Deze afkorting was zowel van toepassing op de provinciale en regionale, als op de grootstedelijke entadministraties. De entadministraties zijn onderdeel van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en heten nu RIVM-DVP.)

Entadministraties. Deze afkorting was zowel van toepassing op de provinciale en regionale, als op de grootstedelijke entadministraties. De entadministraties zijn onderdeel van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en heten nu RIVM- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s).

ELISA Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay, een laboratoriumtest voor het meten van macromoleculaire stoffen zoals eiwitten in bijvoorbeeld bloedmonsters. ELISA is een immunochemische bepaling gebaseerd op de specifieke binding tussen antigeen en antistof. (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay, een laboratoriumtest voor het meten van macromoleculaire stoffen zoals eiwitten in bijvoorbeeld bloedmonsters. ELISA is een immunochemische bepaling gebaseerd op de specifieke binding tussen antigeen en antistof.)

Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay, een laboratoriumtest voor het meten van 
macromoleculaire stoffen zoals eiwitten in bijvoorbeeld bloedmonsters. ELISA is een immunochemische bepaling gebaseerd op de specifieke binding tussen antigeen en antistof.

FMT Foetomaternale transfusie. Bloed van het kind dat in bloedbaan van moeder komt. (Foetomaternale transfusie. Bloed van het kind dat in bloedbaan van moeder komt.)

Foetomaternale transfusie. Bloed van het kind dat in bloedbaan van moeder komt

FTA-abs-test Fluorescent Treponemal Antibody absorption test. Gebruikt als confirmatietest bij een positieve primaire screeningstest (TPHA) voor syfilis. (Fluorescent Treponemal Antibody absorption test. Gebruikt als confirmatietest bij een positieve primaire screeningstest (TPHA) voor syfilis.)

Fluorescent Treponemal Antibody absorption test. Gebruikt als confirmatietest bij een positieve primaire screeningstest ( TPHA De primaire screeningstest op syfilis is de Treponema Pallidum Haemagglutination Assay (TPHA) (De primaire screeningstest op syfilis is de Treponema Pallidum Haemagglutination Assay (TPHA))) voor syfilis.

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

HAART Highly Active AntiRetroviral Therapy, antiretrovirale combinatietherapie bij HIV/AIDS (Highly Active AntiRetroviral Therapy, antiretrovirale combinatietherapie bij HIV/AIDS)

Highly Active AntiRetroviral Therapy, antiretrovirale combinatietherapie bij HIV Humaan immunodeficientie virus (Humaan immunodeficientie virus)/AIDS

HBeAG Hepatitis B e-antigeen: indirecte marker voor hepatitis B-virusreplicatie en hoge besmettelijkheid (Hepatitis B e-antigeen: indirecte marker voor hepatitis B-virusreplicatie en hoge besmettelijkheid)

Hepatitis B e-antigeen: indirecte marker voor hepatitis B-virusreplicatie en hoge besmettelijkheid

HBsAG Hepatitis B surface-antigeen: marker besmettelijkheid (Hepatitis B surface-antigeen: marker besmettelijkheid)

Hepatitis B surface-antigeen: marker besmettelijkheid

HBlg Hepatitis B-immunoglobuline, maakt eventueel binnengedrongen hepatitis B-virus onschadelijk. Dit wordt een passieve immunisatie genoemd, omdat het geen direct effect heeft op het immuunapparaat van het kind (zet niet actief aan tot een immuunrespons). (Hepatitis B-immunoglobuline, maakt eventueel binnengedrongen hepatitis B-virus onschadelijk. Dit wordt een passieve immunisatie genoemd, omdat het geen direct effect heeft op het immuunapparaat van het kind (zet niet actief aan tot een immuunrespons).)

Hepatitis B-immunoglobuline, maakt eventueel binnengedrongen hepatitis B-virus 
onschadelijk. Dit wordt een passieve immunisatie genoemd, omdat het geen direct effect heeft op het immuunapparaat van het kind (zet niet actief aan tot een immuunrespons).

HB-vaccin Hepatitis B-vaccin (Hepatitis B-vaccin)

Hepatitis B-vaccin

HBV Hepatitis B-virus (Hepatitis B-virus)

Hepatitis B-virus

HIV

Humaan immunodeficientie virus

HZFP

Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene

IE Internationale Eenheden (Internationale Eenheden)

Internationale Eenheden

IEA Irregulaire erytrocytenantistoffen (Irregulaire erytrocytenantistoffen)

Irregulaire erytrocytenantistoffen

JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)

Jeugdgezondheidszorg

KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Lokale laboratorium Huisarts-, ziekenhuis- of streeklaboratorium (Huisarts-, ziekenhuis- of streeklaboratorium)

Huisarts-, ziekenhuis- of streeklaboratorium

LVE Landelijke Vereniging van Entadministraties. Tegenwoordig RIVM-DVP (Landelijke Vereniging van Entadministraties. Tegenwoordig RIVM-DVP)

Landelijke Vereniging van Entadministraties. Tegenwoordig RIVM-DVP

MDL Maag-, darm- en leverziekten (Maag-, darm- en leverziekten)-arts

Maag-, darm-, leverarts

NAW-gegevens Naam – adres – woonplaats – gegevens (Naam – adres – woonplaats – gegevens)

Naam – adres – woonplaats – gegevens

NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap)

Nederlands Huisartsen Genootschap

NHS Neonatale Hielprik Screening ofwel de ‘hielprik’ die elke baby in Nederland in de eerste week na de geboorte krijgt aangeboden. De screening levert informatie op over een aantal ernstige aandoeningen. (Neonatale Hielprik Screening ofwel de ‘hielprik’ die elke baby in Nederland in de eerste week na de geboorte krijgt aangeboden. De screening levert informatie op over een aantal ernstige aandoeningen.)

Neonatale Hielprik Screening ofwel de ‘hielprik’ die elke baby in Nederland in de eerste week na de geboorte krijgt aangeboden. De screening levert informatie op over een aantal ernstige aandoeningen.

NVAB Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren (Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren) 

Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren 

NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 

NVKC Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde)

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 

NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) 

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 

NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) 

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 

OPZI-studie ‘Opsporing en Preventie Zwangerschapsimmunisatie’. Een evaluatie van de IEA-screening en de antenatale anti-D-profylaxe, uitgevoerd door Sanquin Bloedvoorziening, divisie Research en Diagnostiek en de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. (‘Opsporing en Preventie Zwangerschapsimmunisatie’. Een evaluatie van de IEA-screening en de antenatale anti-D-profylaxe, uitgevoerd door Sanquin Bloedvoorziening, divisie Research en Diagnostiek en de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.) 

‘Opsporing en Preventie Zwangerschapsimmunisatie’. Een evaluatie van de IEA-screening en de antenatale anti-D-profylaxe, uitgevoerd door Sanquin Bloedvoorziening, divisie Research en Diagnostiek en de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. 

PEP postexpositie profylaxe (postexpositie profylaxe) 

postexpositie profylaxe 

Praeventis Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVPRijksvaccinatieprogramma. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem. (Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVPRijksvaccinatieprogramma. Praemis is het bijbehorende management informatie systeem.) 

Landelijk elektronisch informatiesysteem dat door RIVM-DVP (voorheen RIVM-RCP/IOD) in 2005 in gebruik is genomen voor de registratie van gegevens van PSIE, NHS en RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma). Praemis is het bijbehorende management informatie systeem.

PPSIE Programmacommissie PSIE. Adviseert over de landelijke uitvoering van het programma. De programmacommissie bestaat uit deskundigen uit kringen van relevante beroepsgroepen en organisaties.  (Programmacommissie PSIE. Adviseert over de landelijke uitvoering van het programma. De programmacommissie bestaat uit deskundigen uit kringen van relevante beroepsgroepen en organisaties. ) 

Programmacommissie PSIE. Adviseert over de landelijke uitvoering van het programma. De programmacommissie bestaat uit deskundigen uit kringen van relevante beroepsgroepen en organisaties. 

PSIE 

Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie 

RIVM/ CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)) 

Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RIVM-CvB

Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM

RIVM-DVP

Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s

   

RIVM- IDS Centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening (onderdeel van het RIVM) (Centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening (onderdeel van het RIVM))

Centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en Screening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVM- LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)) 

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVM-RCP/IOD 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Regionale Coördinatie Programma’s. Voorheen entadministraties. Heet nu RIVM-DVP. 

RPR Rapid Plasma Reagin test wordt gebruikt om de activiteit van een syfilisinfectie te meten. (Rapid Plasma Reagin test wordt gebruikt om de activiteit van een syfilisinfectie te meten.) 

Rapid Plasma Reagin test wordt gebruikt om de activiteit van een syfilisinfectie te meten. 

RVP 

Rijksvaccinatieprogramma 

Sanquin  Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. 

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek)

Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

TPHA De primaire screeningstest op syfilis is de Treponema Pallidum Haemagglutination Assay (TPHA) 

TRIX Transfusieregister irregulaire antistoffen en kruisproefproblemen. Landelijk informatiesysteem dat vanaf 2006 gegevens over de aanwezigheid van irregulaire erytrocytenantistoffen bevat. Informatie is beschikbaar voor alle bloedtransfusielaboratoria. TRIX wordt beheerd door Sanquin Diagnostiek. (Transfusieregister irregulaire antistoffen en kruisproefproblemen. Landelijk informatiesysteem dat vanaf 2006 gegevens over de aanwezigheid van irregulaire erytrocytenantistoffen bevat. Informatie is beschikbaar voor alle bloedtransfusielaboratoria. TRIX wordt beheerd door Sanquin Diagnostiek.)

Transfusieregister irregulaire antistoffen en kruisproefproblemen. Landelijk informatiesysteem dat vanaf 2006 gegevens over de aanwezigheid van irregulaire erytrocytenantistoffen bevat. Informatie is beschikbaar voor alle bloedtransfusielaboratoria. TRIX wordt beheerd door Sanquin Diagnostiek.

VDRL-test Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)-test wordt gebruikt om de activiteit van een syfilisinfectie te meten. (Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)-test wordt gebruikt om de activiteit van een syfilisinfectie te meten.)

Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)-test wordt gebruikt om de activiteit van een syfilisinfectie te meten.

VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener)

Verloskundig Zorgverlener

VVAH Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen (Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen)

Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen

Wet BIG Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst