Het draaiboek wordt afgestemd met inhoudelijk deskundigen uit relevante beroepsgroepen en vastgesteld in de programmacommissie.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verzorgt de redactie van het draaiboek en stelt deze online ter beschikking. De redactie legt voorstellen tot wijziging voor aan een commissie van deskundigen. Het draaiboek wordt met enige regelmaat geactualiseerd al naar gelang wijzigingen in het programma of anderszins dit wenselijk maken.

Actualisatie en herziening van dit draaiboek is tot stand gekomen door de Programmacommissie PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) bestaande uit:

 • mw. M. Fermie en mw. Y.M Slootweg, uit de kring van verloskundigen ( KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen))
 • dhr. M.G.A.J. Wouters en mw. E. van Leeuwen, uit de kring van gynaecologen ( NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie))
 • dhr E. Lopriore, uit de kring van kinderartsen ( NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde))
 • vacature, uit de kring van artsen-microbioloog ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie))
 • dhr. J.W.P.H. Soons en dhr. C.M. Hackeng, uit de kring van klinisch chemici ( NVKC Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde))
 • mw. Y.H.H.M Wijnands, medisch adviseur RIVM- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s)
 • mw. M. de Haas, Sanquin Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Voorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.) Diagnostiek
 • dhr. J.H. Meekers, UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen) Universitair Medisch Centrum Groningen , BIBO Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. (Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.)
 • mw. C.P.B. van der Ploeg, TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek)
 • mw. M. van Lent, RIVM-DVP
 • dhr. A. Lock, medisch adviseur RIVM- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)
 • dhr. A. Klein, financieel adviseur, RIVM-CvB
 • mw. F. Abbink, programmamanager PSIE, RIVM-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek 
 • mw. L. Jabaaij, RIVM-CvB.

Het draaiboek is tevens voorgelegd aan RIVM- CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)) Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) en een vertegenwoordiging van NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap)/ VVAH Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen (Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen).