Het draaiboek wordt afgestemd met inhoudelijk deskundigen uit relevante beroepsgroepen en vastgesteld in de programmacommissie.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzorgt de redactie van het draaiboek en stelt deze online ter beschikking. De redactie legt voorstellen tot wijziging voor aan een commissie van deskundigen. Het draaiboek wordt met enige regelmaat geactualiseerd al naar gelang wijzigingen in het programma of anderszins dit wenselijk maken.

Actualisatie en herziening van dit draaiboek is tot stand gekomen door de Programmacommissie PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie bestaande uit:

 • mw. M. Fermie en mw. Y.M Slootweg, uit de kring van verloskundigen (KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen )
 • dhr. M.G.A.J. Wouters en mw. E. van Leeuwen, uit de kring van gynaecologen (NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie )
 • dhr E. Lopriore, uit de kring van kinderartsen (NVKNederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde )
 • vacature, uit de kring van artsen-microbioloog (NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie )
 • dhr. J.W.P.H. Soons en dhr. C.M. Hackeng, uit de kring van klinisch chemici (NVKCNederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde )
 • mw. Y.H.H.M Wijnands, medisch adviseur RIVM-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s
 • mw. M. de Haas, SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Diagnostiek
 • dhr. J.H. Meekers, UMCGUniversitair Medisch Centrum Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen , BIBOBijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.
 • mw. C.P.B. van der Ploeg, TNONederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 • mw. M. van Lent, RIVM-DVP
 • dhr. A. Lock, medisch adviseur RIVM-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek
 • dhr. A. Klein, financieel adviseur, RIVM-CvB
 • mw. F. Abbink, programmamanager PSIE, RIVM-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek 
 • mw. L. Jabaaij, RIVM-CvB.

Het draaiboek is tevens voorgelegd aan RIVM-CIbCentrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) en een vertegenwoordiging van NHGNederlands huisartsengenootschap/VVAHVereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen .