De redactie legt voorstellen tot wijziging voor aan een commissie van deskundigen.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzorgt de redactie en distributie van het draaiboek. De redactie legt voorstellen tot wijziging voor aan een commissie van deskundigen. Het draaiboek wordt in principe jaarlijks geactualiseerd.

Actualisatie en herziening van dit draaiboek is tot stand gekomen door de Programmacommissie PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie bestaande uit:

 • mw. E. Witzier en mw. J. Koelewijn, uit de kring van verloskundigen (KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen )
 • mw. L. van Leeuwen, uit de kring van gynaecologen (NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie )
 • mw. K.A. Bergman, uit de kring van kinderartsen (NVKNederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde )
 • dhr. D. Veenendaal, uit de kring van artsen-microbioloog (NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie )
 • dhr. J.W.P.H. Soons en dhr. C.M. Hackeng, uit de kring van klinisch chemici (NVKCNederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde )
 • mw. Y.H.H.M Wijnands medisch adviseur RIVM-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s
 • mw. M. de Haas, SanquinVoorheen CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) te Amsterdam, één van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie. Diagnostiek
 • dhr. J.H. Meekers, UMCGUniversitair Medisch Centrum Groningen, BIBOBijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen. Een van de twee centrale laboratoria op het gebied van erytrocytenimmunisatie.  
 • mw. C.P.B. van der Ploeg, TNONederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 • mw. K. Vos, RIVM-DVP
 • mw. F. Abbink, programmamanager PSIE, RIVM/CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek
 • mw. L. Jabaaij en mw. M. Hitzert, RIVM/CvB

Het draaiboek is tevens voorgelegd aan RIVM/CIbCentrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) en vertegenwoordiging van NHGNederlands huisartsengenootschap.