Een draaiboek voor het screeningsprogramma voor zwangere vrouwen ontstond eind jaren 90. In de loop der jaren zijn diverse draaiboeken samengevoegd in wat nu het draaiboek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) is.

Geschiedenis van het draaiboek

De eerste versie van het huidige draaiboek was een vervolg op het IGZ-bulletin Bloedonderzoek in de zwangerschap uit 1998, waarin de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Ziekenfondsraad de PPS beschreven. Het draaiboek werd ontwikkeld in de periode 2004 – 2005 onder verantwoordelijkheid van het CVZ College voor Zorgverzekeringen (College voor Zorgverzekeringen). Het CVZ heeft zich destijds laten ondersteunen door de werkgroep Draaiboek Pre- en Postnatale Screening (PPS) waarin deskundigen uit het veld zitting hadden. De werkgroep had als taak een draaiboek te ontwikkelen dat inhoudelijk juist en consistent was, draagvlak zou krijgen bij de beroepsgroepen en daadwerkelijk toepasbaar was.

Per 1 januari 2006 is de verantwoordelijkheid voor de regie van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie overgedragen aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek ( CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Daartoe behoorde ook de verantwoordelijkheid voor en de inzet van het draaiboek.

In 2008 kwam versie 2.0 uit van het draaiboek. In dit draaiboek zijn drie draaiboeken die elk een deel van de PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) beschreven, samengevoegd. Het gaat om

  • het draaiboek Pre- en Postnatale Screening zoals ontwikkeld door CVZ;
  • het in 2005 in opdracht van RIVM/ CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)) door TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek) ontwikkelde draaiboek 'Hepatitis B-immunisatie bij zuigelingen van hepatitis B-draagsters';
  • het draaiboek 'Pre- en postnatale screening PPS', uitgegeven in juni 2004 door de LVE Landelijke Vereniging van Entadministraties. Tegenwoordig RIVM-DVP (Landelijke Vereniging van Entadministraties. Tegenwoordig RIVM-DVP) (Landelijke Vereniging van Entadministraties), dat gebruikt werd door de voormalige entadministraties, thans RIVM- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s). De voormalige entadministraties en de LVE werden per 1 januari 2008 onderdeel van het RIVM/CIb.

In de jaren daarna is het draaiboek met enige regelmaat herzien. Voor een overzicht van de wijzigingen zie ‘Revisiehistorie’. 

Begin 2014 verscheen de eerste digitale versie van het draaiboek op www.draaiboekpsie.nl. Het draaiboek was ook te downloaden als pdf vanaf genoemde website. De laatste gedrukte en verspreide versie van het draaiboek (versie 6.0) verscheen in april 2018. Met de actualisatie in 2021 is besloten geen pdf van het draaiboek meer uit te brengen en het draaiboek alleen online via www.draaiboekpsie.nl aan te bieden.