In het kader van het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) zijn geneesmiddelen beschikbaar. De verloskundig zorgverlener dient deze onder gecontroleerde condities te bewaren (cold chain).

 

Geneesmiddelen

Met de tijdige toediening van HBIg en HB-vaccin Hepatitis B-vaccin kan overdracht van hepatitis B van de moeder naar het kind worden voorkomen.  Ter voorkoming van erytrocytenimmunisatie bij een RhD-negatieve vrouw die zwanger is van een RhD-positief kind krijgt zij anti-RhDIg toegediend.

Hepatitis B

RhD- negatief

Opslag: cold chain

Immunoglobulines en vaccins zijn beperkt houdbaar. Er gelden strikte eisen aan temperatuur en lichtblootstelling bij transport en opslag. Dit is onderdeel van de ‘cold chain’ of ‘koude keten’.