In het kader van het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ( PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)) zijn geneesmiddelen beschikbaar. De verloskundig zorgverlener dient deze onder gecontroleerde condities te bewaren (cold chain).

 

Geneesmiddelen

Met de tijdige toediening van HBIg en HB-vaccin Hepatitis B-vaccin (Hepatitis B-vaccin) kan overdracht van hepatitis B van de moeder naar het kind worden voorkomen.  Ter voorkoming van erytrocytenimmunisatie bij een RhD-negatieve vrouw die zwanger is van een RhD-positief kind krijgt zij anti-RhDIg toegediend.

Hepatitis B

RhD- negatief

Opslag: cold chain

Immunoglobulines en vaccins zijn beperkt houdbaar. Er gelden strikte eisen aan temperatuur en lichtblootstelling bij transport en opslag. Dit is onderdeel van de ‘cold chain’ of ‘koude keten’.